Nr Jaar Titel Pdf
       
2075 14 Jaarrapportage 2014 Deen  
2074 14 Trendanalyse Wonen Westfriesland  
2073 14 Inbraakpreventie in Westfriesland ja
2072 14 Hoe veilig is Noord-Holland-Noord? ja
2064 14 Communicatieonderzoek gemeente Medemblik  
2063 14 Eavaluatie zondagopenstelling detailhandel , gemeente Hoorn  
2061 14 Communicatieonderzoek gemeente Drechterland  
2060 14 Communicatieonderzoek gemeente Enkhuizen  
2059 14 Communicatieonderzoek gemeente Stede Broec  
2050 14 Sportmonitor 2014  
2049 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Stede Broec ja
2048 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Opmeer ja
2046 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Koggenland ja
2047 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Medemblik ja
2045 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Hoorn ja
2044 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Enkhuizen ja
2043 14 Demografische ontwikkeling , gemeente Drechterland ja
2042 14 Werkgelegenheid West-Friesland ja
2041 14 Inkomensstatistiek West-Friesland ja
2038 14 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 'Zelfstandig wonen' ja
2033 14 Opvoed- en opgroeiklimaat in Hoorn ja
2030 14 Waar staat Enkhuizen  
2023 14 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling ja
2018 14 Aangepast lezen in West-Friesland onder de loep  
2017 14 Stadspanel Enkhuizen over de ontwikkelingsplannen in Enkhuizer Zand  
2014 14 Tolerantieklimaat Sportverenigingen, Deelrapport gemeente Hoorn ja
2012 14 Onderwijsadressengids 2014 ja
2009 14 Monitor Sociaal Domein Koggenland + Factsheets ja
2007 14 Het onderwijs in Westfriesland 2013-2014 ja
2004 14 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland-Noord ja
2002 14 Stadspanel Enkhuizen ja
1995 14 Verdieping Sociale Monitor Kernen Medemblik  
1994 14 Klantenmonitor Medemblik  
1992 14 Deen klantenpanel, Jaarrapportage 2013  
1989 13 Monitor Sociaal Domein Medemblik, factsheetrapport  
1988 13 Monitor Sociaal Domein Medemblik, achtergrondrapportage  
1985 13 Waar staat Opmeer?  
1982 13 Evenementen in Enkhuizen, Enkhuizer stadspanel  
1979 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Stede Broec  
1978 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Opmeer  
1977 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Medemblik  
1976 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Koggenland  
1975 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Hoorn  
1974 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Enkhuizen  
1973 13 Sociale Monitor West-Friesland, deelrapport Drechterland  
1972 13 Sociale Monitor West-Friesland, Totaalrapport ja
1971 13 Werkgelegenheid in West-Friesland ja
1968 13 Peiling informatie- en ondersteuningsbehoefte bij pesten, buitensluiten en discriminatie ja
1967 13 Deen Klantenpanel, totaalrapportage 3e kwartaal  
1964 13 Diversiteits en Integratiemonitor 2013, gemeente Hoorn  
1963 13 Stadspanel Hoorn, verdieping op Waar Staat je Gemeente-onderzoek ja
1962 13 Onderzoek in opdracht van de samenwerkende Westfriese gemeenten ja
1961 13 De Staat van Westfriesland, tabellen en achtergrondgegevens ja
1959 13 Zondagopenstelling Drechterland, Peiling onder inwoners ja
1949 13 Leerlingprognose basisonderwijs 2013, gemeente Hoorn  
1946 13 Leerlingprognose basisonderwijs 2013, gemeente Stede Broec  
1942 13 Communicatie en interactie met de gemeente Hoorn ja
1941 13 Inkomensstatistiek Westfriesland ja
1934 13 Leerlingprognose basisonderwijs 2013, gemeente Medemblik  
1933 13 Mogelijke effecten zondagsopenstelling levensmiddelenzaken in Hoorn ja
1930 13 Leerlingprognose basisonderwijs 2013, gemeente Drechterland  
1928 13 Sociale Index, gemeente Hoorn ja
1924 13 Het onderwijs in Westfriesland 2012-2013 ja
1923 13 Onderwijsadressengids 2013 ja
1922 13 Stadspanel Hoorn; Wintersfeerverlichting ja
1916 13 Decentralisatie van de jeugdzorg in West-Friesland  
1912 12 Stadspanel Enkhuizen  
1910 12 Waardering voor de ' Dag van de West-Friese ondernemer' ja
1906 12 Bezoekersenquete Haven Hoorn ja
1897 12 Burgerpeiling Stede Broec, Hoe kan de gemeente bezuinigen ja
1896 12 Monitor Veiligheidsambitie Hoorn  
1894 12 Klantenmonitor Koggenland  
1893 12 Waar staat Koggenland  
1887 12 Peiling gemeentelijke communicatie, gemeente Stede Broec  
1184 12 Leerlingenprognose basisonderwijs 2012, gemeente Hoorn  
1881 12 Inkomenstatistiek Westfriesland ja
1880 12 Kwetsbare Burgers in Enkhuizen  
1878 12 Programma Integrale Veiligheid N-H-N ja
1877 12 Stadspanel Hoorn, Immaterieel erfgoed ja
1876 12 Peiling gemeentelijke communicatie, gemeente Drechterland  
1875 12 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers en mantelzorgers, gemeente Drechterland ja
1871 12 Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening Enkhuizen ja
1864 12 Evaluatie WMO-beleid, gemeente Stede Broec  
1863 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Stede Broec ja
1862 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Opmeer ja
1861 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Medemblik ja
1860 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Koggenland ja
1859 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Hoorn ja
1858 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Enkhuizen ja
1857 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen gemeente Drechterland ja
1856 12 Randstad Koopstromenonderzoek, koopstromen regio Westfriesland ja
1853 12 Leerlingenprognose basisonderwijs 2012, gemeente Opmeer  
1851 12 Leerlingenprognose basisonderwijs 2012, gemeente Koggenland  
1849 12 Waar staat Drechterland  
  12 Trendmonitor Hoorn, 1e kwartaal ja
1842 12 Peiling 65-plussers, gemeente Enkhuizen ja
1841 12 Brandweer Noord-Holland-Noord  
1840 12 De Bibliotheken in Westfriesland: verkenning, interesses, attituden en wensen van gebruikers en niet-gebruikers  
1833 12 Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland ja
1843 12 Het onderwijs in Westfriesland, 2011-2012 ja
1819 12 Onderwijsadressengids Westfriesland 2012 ja
1824 12 Kwetsbare ouderen in Medemblik  
1823 12 Woon- werkverkeer gemeente Hoorn in beeld  
1822 12 Kwetsbare ouderen in Medemblik  
1816 12 Klantenmonitor Drechterland, telefonische dienstverlening  
1815 12 Stadspanel Enkhuizen, 4e peiling  
1813 12 Demografische ontwikkeling gemeente Stede Broec 2011-2025 ja
1812 12 Demografische ontwikkeling gemeente Opmeer 2011-2025 ja
1811 12 Demografische ontwikkeling gemeente Medemblik 2011-2025 ja
1810 12 Demografische ontwikkeling gemeente Koggenland 2011-2025 ja
1809 12 Demografische ontwikkeling gemeente Hoorn 2011-2025 ja
1808 12 Demografische ontwikkeling gemeente Enkhuizen 2011-2025 ja
1807 12 Demografische ontwikkeling gemeente Drechterland 2011-2025 ja
1805 12 Draagvlakonderzoek Cruyff Courts, gemeente Hoorn  
1804 11 Waar staat Medemblik?  
1803 11 Klantenmonitor Medemblik, totaal  
1802 11 Klantenmonitor Medemblik, vijfde deelrapport: afhandeling van e-mails  
1801 11 Klantenmonitor Medemblik, vierde deelrapport: schriftelijke dienstverlening  
1800 11

Klantenmonitor Medemblik, derde deelrapport: telefonische dienstverlening

 
1799 11 Klantenmonitor Medemblik, tweede deelrapport: dienstverlening aan de balie  
1798 11 Klantenmonitor Medemblik, eerste deelrapport: online dienstverlening  
1797 11 Quickscan Grote Waal, gemeente Hoorn  
1796 11 Inkomenstatistiek 2008, Westfriesland ja
1793 11 Koopstromenonderzoek 2011, gemeente Drechterland  
1785 11 Stadspanel Hoorn; zevende peiling : ombuigingen  
1781 11 Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs, gemeente Koggenland  
1777 11 Werken in Noordwest-Holland, Tabellenset werkgelegenheid 2010 ja
1776 11 Waar Staat Je Gemeente Onderzoek, Opmeer ja
1763 11 Veilig uitgaan in Hoorn ja
1760 11 Evaluatie Project Bewonersparticipatie, gemeente Stede Broec  
1753 11 Stadspanel Hoorn, zesde peiling: gemeentelijke dienstverlening ja
1748 11 Effecten van de vervroegde toegangstijden in de horeca ja
1762 11 Analyse van de markt voor koopwoningen in Westfriesland ja
1756 11 Loopstromenonderzoek binnenstad Hoorn ja
1747 11 Economische ontwikkeling Drechterland ja
1769 11 Leerlingenprognose basisonderwijs 2011, gemeente Drechterland  
1768 11 Leerlingenprognose basisonderwijs 2011, gemeente Hoorn  
1764 11 Leerlingenprognose basisonderwijs 2011, gemeente Stede Broec  
1759 11 Leerlingenprognose basisonderwijs 2011, gemeente Medemblik  
1746 11 Het onderwijs in Westfriesland schooljaar 2010-2011 ja
1745 11 Onderwijsadressengids Westfriesland 2011 ja
1754 11 Sportmonitor 2011, Opmeer ja
1744 11 De kernen in beeld, gemeente Drechterland ja
1743 11 Gevolgen pakketmaatregelen AWBZ voor kwetsbare jeugd en volwassenen met psychosociale problemen, Medemblik ja
1741 11 Leefbaarheidsonderzoek, Medemblik ja
1729 10 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Gemeete Opmeer  
1733 10 Analyse koopwoningenbestand Hoorn  
1717 10 De Woonschakel, Belangstelling appartementencomplex Industrieweg, Grootebroek  
1716 10 Analyse wachtlijst, De Woonschakel, Grootebroek  
1696 10 Beroepsbevolking, werkgelegenheid en forensisme in Westfriesland  
1679 10 Regionale Woningmarktmonitor Westfriesland  
1719 10 Werkgelegenheidsontwikkeling in Westfriesland 1999-2009 ja
1713 10 Werken in Noordwest-Holland, tabellenset Werkgelegenheid 2009 ja
1708 10 Basisstatistiek Westfriesland deelrapport: Inkomensstatistiek (2007) ja
1693 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Wervershoof ja
1692 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Stede Broec ja
1691 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Opmeer ja
1690 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Medemblik ja
1689 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Koggenland ja
1688 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Hoorn ja
1687 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Enkhuizen ja
1686 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Drechterland ja
1685 10 Demografische ontwikkeling, gemeente Andijk ja
1683 10 Onderwijsadressengids Westfriesland 2010 (september 2010) ja
1681 10 Het Onderwijs in Westfriesland schooljaar 2009-2010 ja
1720 10 Onderzoek Voorschoolse Voorzieningen, gemeente Hoorn  
1718 10 Klanttevredenheidsonderzoek Inburgering, gemeente Hoorn  
1715 10 Sportmonitor 2010, gemeente Hoorn  
1711 10 Leerlingenprognoses basisonderwijs Gemeente Hoorn 2010  
1707 10 Leerlingenprognoses basisonderwijs Gemeente Opmeer 2010  
1706 10 Leerlingenprognoses basisonderwijs Gemeente Koggenland 2010  
1705 10 Leerlingenprognoses basisonderwijs Gemeente Wervershoof 2010  
1702 10 Wmo Klanttevredenheidsonderzoek, gemeente Stede Broec  
1697 10 Leerlingenprognose basisonderwijs, Gemeente Medemblik 2010  
1694 10 Prognose 2- en 3-jarigen op de peuterspeelzalen, gemeente Stede Broec  
1737-5 10 Klantmonitor Stede Broec, gemeentelijke dienstverlening, De gemeentelijke website  
1737-4 10 Klantmonitor Stede Broec, gemeentelijke dienstverlening, Email afhandeling  
1737-3 10 Klantmonitor Stede Broec, gemeentelijke dienstverlening, Briefafhandeling  
1737-2 10 Klantmonitor Stede Broec, gemeentelijke dienstverlening, Telefonische afhandeling  
1737-1 10 Klantmonitor Stede Broec, gemeentelijke dienstverlening, De balie  
1737 10 Klantmonitor Stede Broec, gemeentelijke dienstverlening  
1736 10 Stadspanel Hoorn, Vijfde peiling: de afsluiting van de Rode Steen voor gemotoriseerd verkeer  
1734 10 Onderzoek evenementenbeleid Drechterland  
1732 10 Klanttevredenheidsonderzoek Enkhuizen, servicepunt en website  
1727 10 Effecten wijziging uiterste toegangstijd horeca-tussenmeting, Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland-Noord  
1721 10 De Kermis, uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel  
1703 10 KLantmonitor Koggenland 2010  
1698 10 Uitgaansoverlast in de binnenstad van Enkhuizen  
1682 10 Nulmeting wijziging toegangstijden horeca  
1680 10 Bekendheid en waardering klimaatcampagne 'Puur Hoorn', gemeente Hoorn  
1678 10 Communicatieonderzoek gemeente Koggenland  
1635 09 Resultaten online peiling woon-werk verkeer gemeente Hoorn  
1605 09 Afzetmogelijkheden nieuwbouw in Gommerwijk-West-West in Enkhuizen  
1598 09 Stakeholdersonderzoek, Recreatieschap Westfriesland  
1597 09 Bezoek en waardering Recreatiegebieden Westfriesland  
1596 09 Waardering ondernemingsklimaat, gemeente Opmeer  
1662 09 Waar staat Drechterland?  
1653 09 Klanttevredenheid Dienstverlening Medemblik  
1647 09 Waardering openingstijden Burgerzaken, gemeente Hoorn  
1640 09 Aanzetten voor een Toekomstvisie Stede Broec 2030  
1636 09 Bereik en waardering interne communicatiemiddelen, gemeente Hoorn  
1634 09 Resultaten 2e peiling Enkhuizer stadspanel  
1633 09 Resultaten 1e peiling Enkhuizer stadspanel  
1632 09 Effecten van het project Veilig Uitgaan in Noord-Holland Noord  
1629 09 Kwaliteit gemeentelijke website Koggenland  
1639 09 RMO, Werken in Noordwest-Holland 1998-2008 ja
1637 09 RMO, Werken in Noordwest-Holland, tabellenset Werkgelegenheid 2008 ja
1625 09 Basisstatistiek Westfriesland, Deelrapport: Inkomens in Westfriesland 2006 ja
1609 09 Onderwijsadressengids 2008-2009 ja
1608 09 Het onderwijs in Westfriesland schooljaar 2008-2009 ja
1676 09 Jeugdmonitor Wervershoof 2009  
1675 09 Jeugdmonitor Stede Broec 2009  
1674 09 Jeugdmonitor Opmeer 2009  
1673 09 Jeugdmonitor Medemblik 2009  
1672 09 Jeugdmonitor Koggenland 2009  
1671 09

Jeugdmonitor Hoorn 2009

 
1670 09 Jeugdmonitor Enkhuizen 2009  
1669 09 Jeugdmonitor Drechterland 2009  
1668 09 Jeugdmonitor Andijk 2009  
1667 09 Effectmeting Jeugd en Alcohol in Westfriesland (nr 2131)  
1665 09 Leefbaarheid Wognum  
1664 09 Accommodaties in Wognum  
1663 09 Leerlingenprognose 't Palet, gemeente Stede Broec  
1661 09 Jeugdmonitor Westfriesland 2009  
1652 09 Wmo-prognose Westfriese gemeenten, notitie per gemeente  
1651 09 Leerlingenprognose basisonderwijs, gemeente Stede Broec  
1646 09 Burgerpeiling Ursem  
1643 09 Diversiteits- en integratiemonitor 2009, gemeente Hoorn  
1638 09 Leerlingenprognose basisonderwijs 2009, gemeente Andijk  
1628 09 Staat van de Regio Westfriesland ja
1626 09 Effectiviteit en efficiëntie van sociaal-culturele accomodaties, gemeente Haarlemmermeer  
1624 09 Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs 2009, gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Stede Broec  
1623 09 Leerlingenprognose basisonderwijs 2009 Gemeente Hoorn  
1614 09 Leerlingenprognose basisonderwijs 2009, Gemeente Drechterland  
1607 09 Ruimtebehoefteberekening basisonderwijs, gemeente Koggenland  
1606 09 Mantelzorg in Westfriesland  
1579 08 Ervaringen met de werkwijze van de raadscommissies Stede Broec  
1555a 08 Burgeronderzoek Dienstverlening gemeente Koggenland  
1573 08 Stede Broec 2025, Trendanalyse op basis van bronnenstudie  
1559 08 Communicatie en interactie met de gemeente Hoorn  
1538 08 Kwaliteit gemeentelijke websites, Uitkomsten van een peiling onder het Westfries burgerpanel, Hoorn  
1585 08 Bevolkingsontwikkeling en woningbouw in Drechterland, Medemblik, Koggenland en Stede Broec  
1582 08 Evaluatie Regionale Woningvisie Westfriesland  
1581 08 Opzet marktanalyse nieuwbouwprojecten in Hoorn-Noord  
1580 08 Woningmarktmonitor Westfriesland 2008 ja
E021 08 Regionale Detailhandelsvisie Westfriesland 2008 ja
1554 08 Veilig ondernemen Enkhuizen  
1544 08 Woningbehoefteonderzoek gemeente Drechterland 2007  
1577 08 Inkomensverdeling Westfriesland 2005 ja
1551 08 Werken in Westfriesland 1997-2007 ja
1542 08 Het Onderwijs in Westfriesland schooljaar 2007-2008 ja
1541 08 Onderwijsadressengids 2007-2008 ja
1539 08 Tabellenset RMO 1-1-2007  
1603 08 Inventarisatie en gebruik zorg- en welzijnsaccommodaties in Hoorn  
1591 08 Wmo klanttevredenheidsonderzoek, gemeente Medemblik  
1587 08 Wmo behoeftepeiling, Stede Broec  
1586 08 Wijkschouw Stede Broec, 4e kwadrant Grootebroek-Noord/Lutjebroek  
1583a 08 Bijlagen leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Hoorn 2008  
1583 08 Leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Hoorn 2008  
1578 08 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca, Hoorn  
1572 08 Onderwijsmonitor, opzet en nulmeting, Hoorn  
1569 08 Leerlingenprognose basisonderwijs gemeente Enkhuizen 2008  
1568 08 WMO klanttevredenheidsonderzoek, gemeente Opmeer  
1566 08 Evaluatie project schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs Westfriesland  
1565 08 Leerlingenprognose basisonderwijs gemeente Koggenland 2008  
1564 08 Leerlingenprognose basisonderwijs gemeente Opmeer 2008  
1558 08 Leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Medemblik 2008  
1557 08 Bekendheid en gebruik Vervoer Plus gemeente Opmeer  
1556 08 WMO prestatiegegevens, gemeente Stede Broec  
1555 08 Leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Wervershoof 2008  
1553 08 Dienstverlening gemeente Drechterland  
1552 08 Sporten in Drechterland  
1546 08 Discriminatieklimaat Noord-Holland  
1545 08 Waardering kermissen in Medemblik  
1540 08 Leefbaarheid Dorpskernen, Midwoud en Oostwoud  
1424 07 Haven- en liggelden boven water, gemeente Enkhuizen  
1414 07 Burgerpeiling herinrichting spoorgebied Dinkeltunnel-Groene Steen, Hoorn  
1537a 07 Radio en televisie Westfriesland  
1532 07 Cultuurparticipatie in Medemblik en Andijk  
1514 07 Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Westfriesland  
1513 07 Alcoholgebruik Westfriese jongeren  
1509 07 Wijkschouw Stede Broec 3e kwadrant Grootebroek-Zuid  
1508 07 Leerlingenprognose en prognose kinderen tot 4 jaar Bangert en Oosterpolder  
1500 07 Haalbaarheid Project 'Doe Medemblik en Meer' deel 2  
1499 07 Haalbaarheid Project 'Doe Medemblik en Meer' deel 1  
1498 07 Leerlingenprognose Basisonderwijs gemeente Andijk 2007  
1437 07 Prognoses Basisonderwijs Obdam 2007  
1436 07 Discriminatieklimaat Noord-Holland Noord  
1435a 07 Diversiteits en Integratiemonitor Hoorn - samenvatting  
1435 07 Diversiteits en Integratiemonitor Hoorn  
1421a 07 Staat van de regio Westfriesland Samenvatting ja
1421 07 Staat van de regio Westfriesland ja
1418 07 Het Onderwijs in Westfriesland 2006-2007 ja
1417 07 Onderwijsadressengids 2006-2007 ja
1537 07 Woningbehoefteonderzoek gemeente Enkhuizen 2007  
1536 07 Woningbehoefteonderzoek gemeente Medemblik 2007  
1535 07 Demografische analyse gemeente Medemblik  
1534 07 Demografische analyse gemeente Drechterland  
1533 07 Demografische analyse gemeente Enkhuizen  
1516 07 Woningbehoefteonderzoek Westfriesland 2007  
1515 07 Woningbehoefteonderzoek gemeente Andijk 2007  
1511 07 Demografische analyse gemeente Andijk  
1507 07 De parkeersituatie op het Aagje Dekenplein, Hoorn  
1505 07 Demografische analyse gemeente Koggenland  
1504 07 Woningbehoefteonderzoek gemeente Koggenland 2007  
1503 07 Evaluatie Verkeersplan gemeente Andijk  
1502 07 Woningbehoefteonderzoek gemeente Stede Broec 2007  
1501 07 Demografische analyse gemeente Stede Broec  
1497 07 Woningbehoefteonderzoek gemeente Opmeer 2007  
1444 07 Demografische analyse gemeente Opmeer  
1443 07 Ondernemersklimaat Stede Broec  
1442 07 Woningbehoefte Wervershoof  
1441 07 Demografische analyse gemeente Wervershoof  
1440a 07 Woningbehoefte Hoorn samenvatting  
1440 07 Woningbehoefte Hoorn  
1439 07 Demografische analyse gemeente Hoorn  
1438 07 Belangstelling voor gestapelde woningen in Hoorn