Onze producten

[inleidende tekst]

Ondernemerspeiling

Ondernemers zijn niet alleen belangrijk voor het economisch functioneren en het vestigingsklimaat. Ze bepalen ook mede de leefbaarheid in gemeenten. Inzicht in de beleving van ondernemers en hun wensen over de dienstverlening van gemeenten komt daarom vaak van pas. Met onze ondernemerspeiling realiseren we voldoende respons om valide uitspraken te doen. Wij maken gebruik van de door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) ontwikkelde vragenlijst. En indien nodig brengen we ondernemers letterlijk bij u aan tafel. Maatwerk is uiteraard altijd mogelijk. De KING vragenlijst laat zien wat ondernemers vinden van uw gemeente op vijf thema’s:


  • bedrijfsomgeving
  • gemeentelijke dienstverlening
  • relatie ondernemer - gemeente
  • gemeentelijke heffingen en regeldruk
  • ondernemingsklimaat

Verder lezen

Kostendekkende warenmarkten

I&O Research ondersteunt gemeenten bij het kostendekkend maken van hun warenmarkt. Dat kan binnen de gemeentelijk organisatie en in gemeentelijk begroting maar het kan ook door de warenmarkt te verzelfstandigen. Samen met marktondernemers, gemeente en andere stakeholders kijken we naar kosten, taakverdeling en naar verbetermogelijkheden voor de markt. Optioneel voeren we een marktonderzoek uit dat het functioneren van de markt in beeld brengt. Belangrijk voordeel daarbij is dat we beschikken over een uitgebreide set van referentiecijfers. Indien gewenst, vullen we het marktonderzoek aan met een SWOT-analyse en concreet actieprogramma.

Verder lezen