dinsdag 18 juli 2017

Symposium sociale kracht, informele netwerken & mantelzorg


Evenement datum: 9-10-2017 12:30 - 17:00

Registratie voor het evenement is niet meer mogelijk.

I&O Research nodigt u van harte uit voor het symposium over informele netwerken & mantelzorg op maandag 9 oktober 2017 in het Centraal Museum in Utrecht.

De stelselwijziging in het sociaal domein had tot doel de zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op de persoonlijke situatie van mensen, hulp van naasten (mantelzorg) te bevorderen en de kosten van de verzorgingsstaat te beperken. De start van de decentralisaties in het sociaal domein ligt nu ruim twee jaar achter ons. Tijdens het symposium maken wij de balans op. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers die steun nodig hebben (nog) beter faciliteren.

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Zo bleek uit grootschalig landelijk onderzoek van I&O Research, dat Binnenlands Bestuur op 22 april publiceerde. Twee dagen eerder bracht het vakblad voor de overheid onderzoek van Mezzo (belangenbehartiger van mantelzorgers) naar buiten, waaruit bleek dat bijna een kwart van de mantelzorgers zich op het gebied van wonen voelt tegengewerkt door gemeente of instanties.

Tijdens deze middag komen sprekers uit wetenschap, onderzoek, journalistiek, politiek en de praktijk aan het woord om onderstaande vraag te beantwoorden:

Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers die steun nodig hebben (nog) beter faciliteren?

Mark Wijnen, werkzaam als mantelzorgondersteuner en zelf mantelzorger van zijn zoon, verzorgt een verkorte versie, in de vorm van een presentatie, van zijn voorstelling "Ode aan Jasper” .

Programma

12:30 – 13:00

Inlooplunch

13:00 – 13:05

Welkomstwoord door dagvoorzitter Peter Kanne van I&O Research

13:05 – 13:25

Rachel Beerepoot, accountmanager Werk, Zorg & Jongeren I&O Research

Conclusies uit de vierde meting van het landelijk onderzoek

13:25 – 13:50

Femmianne Bredewold , Assistant Professor Universiteit voor Humanistiek

Informele netwerken. Wat is het belang van de menselijke maat en hoe organiseer je dat?

13:50-14:10

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo (belangenorganisatie mantelzorgers)

Hoe kunnen (moeten) gemeenten mantelzorgers ontlasten?

14:10 – 14:20

Korte reactie op voorgaande, discussie

14:20 - 14:40 Pauze

14:45 – 15:15

Mark Wijnen, Mantelzorgondersteuner en mantelzorger

Presentatie over zijn voorstelling “Ode aan Jasper”

15:15 – 15:45

Mireille Koomen, kwalitatief onderzoeker I&O Research

Cases uit het sociaal domein, lessen van en voor gemeenten (kwalitatieve verdieping door de gemeente Leiden over mantelzorgondersteuning, gemeente Hengelo over klantervaring van ouders van jeugdhulp-cliënten in Hengelo en de gemeente Landsmeer over Prettig oud worden in Landsmeer)

Mireille besteedt deze middag aandacht aan het verhaal van de cliënten en hun mantelzorgers zelf. Zij zullen aan de hand van kwalitatieve gemeentecasussen inzichten presenteren in de (eigen) kracht en behoeften van inwoners. Wat zijn daarbij de do’s en dont’s en welke waardevolle informatie levert dit gemeenten op?

15:45 – 16:05

Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Wat is de boodschap van de Tweede Kamer – die er niet meer over gaat – aan de gemeenten bij het organiseren en faciliteren van mantelzorg?

16:05 – 16:25

Discussie

16:25 – 17:00

Netwerkborrel, tijdens de borrel kunt u genieten van een hapje en een drankje en kunt u napraten met onze dagsprekers


Inschrijven
Inschrijven voor dit symposium kan door bovenaan het scherm op de registratiebutton te klikken

Datum:                           
9 oktober 2017

Tijd:                                 
12.30 - 17.00 uur

Doelgroep:
Gemeenten, Ministeries en Kennisinstituten

Locatie:
Centraal Museum, Utrecht

Deelnamekosten:
De toegang bedraagt EUR 80,00 per persoon, waarvan de helft wordt gedoneerd aan 3 goede doelen in het sociaal domein.

1. Het Mezzofonds
2. Mantelzorgelijk
3. Stichting Vrienden van Mantelzorg

Met de andere helft wordt de organisatie van het symposium gefinancierd.

Informatie
Voor meer informatie over dit symposium, kunt u contact opnemen met:
Peter Kanne, 06-31943707 
Leon Heuzels, 053-2005252
Jacqueline de Reus, 020-3084800

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x