maandag 22 juni 2015

Kwaliteit van de overheidsdienstverlening in 2014 weer iets gestegen

I&O Research voerde eind 2014 het onderzoek ‘De kwaliteit van de overheidsdienstverlening’ uit, in opdracht van de ministeries van BZK en EZ. Eerder werd dit onderzoek uitgevoerd in 2008, 2009, 2010 en 2013 (in 2013 in opdracht van de Nationale Ombudsman). Het onderzoek laat zien hoe de waardering van burgers en ondernemers over de overheidsdienstverlening zich ontwikkelt.

De tevredenheid met de overheidsdienstverlening door ‘de keten’ (alle overheidsorganisaties waar men contact mee had) is opnieuw gestegen, van een 6,8 in 2013 naar een 6,9 dit jaar. In 2008 was dit nog een 6,7. De waardering voor de individuele organisaties is gelijk gebleven (7,1). Het geheel is dus nog niet zo sterk als de som der delen. Dit ondanks het gegeven dat ook de samenwerking tussen de organisaties beter wordt gewaardeerd (van een 6,2 in 2008 naar een 6,6 nu).

Voor het bericht van BZK en het hele rapport klik hier

Meer informatie van onze onderzoekers?
Peter Kanne: p.kanne@ioresearch.nl / 0229-282558 of 06-31943707
Marion Holzmann: m.holzmann@ioresearch.nl / 0229-282551
Bianca de Haan: b.de.haan@ioresearch.nl / 0229-282560

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x