donderdag 11 mei 2017

Internationale dataverzameling met aselecte steekproeven

Een hoogwaardig en betaalbaar alternatief voor internationale access panels

Wetenschappelijke dataverzameling heeft vaak een internationaal karakter. Hierbij worden in verschillende landen op vergelijkbare wijze data verzameld. In veel landen biedt online dataverzameling (nog) niet de mogelijkheden zoals die in Nederland bestaan. Dit geldt in het bijzonder voor dataverzameling via online (access) panels. Representativiteit en datakwaliteit kunnen daarbij een issue zijn. Met schriftelijk onderzoek op basis van aselect getrokken adressensteekproeven in verschillende landen is de validiteit en vergelijkbaarheid (tussen landen) soms beter geborgd. I&O Research kan u helpen met deze wijze van dataverzameling.

In deze brochure leest u meer over onze aanpak van internationale dataverzameling.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Dan kunt u contact opnemen met Robbert Zandvliet, 06-52821055

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x