vrijdag 24 januari 2014

Sociale monitor

Het gemeentelijke sociale domein is sterk in beweging door de drie decentralisaties. Gemeenten krijgen door de overheveling van de jeugdzorg nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van een deel van de AWBZ-functies naar de Wmo en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet zorgen voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket.

Betrouwbare beleidsinformatie is onmisbaar voor uitvoering van nieuwe en bestaande taken in het sociale domein. De Sociale Monitor van I&O Research voorziet hierin. De Sociale Monitor: biedt inzicht in de behoefte aan en het gebruik van zorgvoorzieningen op wijkniveau, onderbouwt uw beleid met betrouwbare informatie, faciliteert verantwoording door inzicht in kosten en doelbereiking van sociale voorzieningen en is een vraagbaak voor uitvoerenden door informatie over wijken en buurten op praktische wijze toegankelijk te maken.

Meer tijd voor uitvoering
Door het uitbesteden van de Sociale Monitor bespaart u veel uitzoek- en overlegtijd en bent u verzekerd van een betrouwbare dataset op wijk- en buurtniveau. De Sociale Monitor is maatwerk: we stellen de aanpak op die aansluit bij uw beleidsagenda.

De sociale monitor biedt inzicht in de behoefte aan en het gebruik van zorgvoorzieningen op wijkniveau. De Sociale Monitor ontsluit cruciale informatie over het gebruik van sociale voorzieningen, uitkeringen en arbeidsparticipatie. Met de sociale monitor onderbouwt u uw beleid met informatie op basis waarvan u besluiten kunt nemen over het ondersteuningsaanbod op gebied van welzijn, zorg, maatschappelijke ondersteuning in wijken, buurten en dorpen. De sociale monitor faciliteert verantwoording door inzicht in kosten en doelbereiking van sociale voorzieningen is een vraagbaak voor ambtenaren en raadsleden en ontsluit informatie over wijken en buurten en de belangrijkste regelingen die de gemeente uitvoert.

Meer weten? Vraag nu een vrijblijvende offerte aan via (053) 48 25 000

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x