Kennis & Wetenschap

Het publiceren van wetenschappelijk onderzoek vereist data waarvan de kwaliteit boven alle twijfel verheven is. Hoogwaardige data waarop wetenschappelijk onderzoekers met vertrouwen analyses kunnen uitvoeren. I&O Research beschikt over alle relevante middelen en expertise om kennisinstituten en wetenschappelijke instellingen over alle elementen van de onderzoeksopzet te adviseren en de datacollectie uit te voeren. Onze kennis en ervaring op dit terrein hebben wij gebundeld in het expertiseveld ‘Kennis & Wetenschap’.

Wilt u eens vrijblijvend praten met een van onze experts? Neemt u dan contact op met Robbert Zandvliet (06-52821055) of
Gerben Huijgen (06-25048610).
 

Hoe werken wij?

De missie van ons expertiseveld ‘Kennis & Wetenschap’ hebben wij als volgt gedefinieerd:

‘Het adviseren over en uitvoeren van hoogwaardige datacollectie op basis van een wetenschappelijke kwaliteitsstandaard.’

I&O Research is uw partner en specialist in wetenschappelijke dataverzameling. Het is ons uitgangspunt dat de kwaliteit van de data buiten kijf moet staan en een solide basis moet vormen voor wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Vanuit onze expertise en ervaring met wetenschappelijke datacollectie voorzien wij onze opdrachtgevers van gedegen advies en dragen wij zorg voor een betrouwbare uitvoering. Kennis & Wetenschap staat onder leiding van een gepromoveerd onderzoeker met tien jaar praktijkervaring op het gebied van (wetenschappelijke) dataverzameling binnen het onderzoek in de publieke sector. In deze combinatie van wetenschappelijke onderzoekservaring en ervaring met de praktische mogelijkheden en beperkingen bij datacollectie onderscheiden wij ons van andere onderzoeksbureaus.

Wat kunnen wij?

Wij hebben een brochure opgesteld waarin de uitgangspunten in de werkwijze van ‘Kennis & Wetenschap’ beschreven staan.

Deze brochure kunt u hier downloaden.

Over de mogelijkheden die wij bieden om u te ondersteunen bij internationale dataverzameling is een aparte brochure beschikbaar.

Deze brochure vindt u hier.

Wie zijn wij?

Het team van I&O Kennis & Wetenschap wordt aangevoerd door Robbert Zandvliet en Gerben Huijgen.

Dr. Robbert Zandvliet (1976)
Robbert is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar mobiliteitsmilieus in Nederland en heeft ruim 10 jaar praktijkervaring op het gebied van (wetenschappelijke) dataverzameling binnen het onderzoek in de publieke sector. Robbert werkte van eind 2005 tot april 2015 bij TNS NIPO. In die rol was Robbert betrokken bij het opzetten en uitvoeren van talloze projecten voor wetenschappelijke opdrachtgevers.
Sinds 1 mei 2015 is hij als senior onderzoeksadviseur werkzaam bij I&O Research.

Drs. Gerben Huijgen (1978)
Gerben studeerde Economische Geografie en is sinds 2000 werkzaam bij I&O Research. Hij heeft verschillende projectteams geleid, waarbij hij veel ervaring heeft opgedaan met een kwalitatief hoogwaardige wijze van dataverzameling. Sinds 2007 is hij accountmanager van het team Datacollectie en hiermee ook verantwoordelijk voor de interviewunit van I&O Research. Sinds 2015 is hij mede-directeur van I&O Research.

Referentieprojecten

I&O Research voert regelmatig opdrachten voor kennisinstituten en (semi-)wetenschappelijke opdrachtgevers uit.
Klik hier voor een overzicht van een aantal relevante projecten.