Economie & Ruimte

I&O Research biedt actueel economisch inzicht en perspectief voor gemeenten, regio's en economische sectoren. Bijvoorbeeld met gerichte data over werkgelegenheid en bedrijven door die data te vertalen naar economische beleidsprogramma's en visies. Ook laten we ondernemers aan het woord en zoomen we in op specifieke branches zoals de detailhandel en recreatie.

Wat de detailhandel betreft zijn we de specialist in het in kaart brengen van koopgedrag en koopstromen, essentiële sturingsinformatie voor  regionale en provinciale afstemming van detailhandelsbeleid en voor (de aanpak van) de herstructurering van winkelgebieden.

De sector Recreatie en Toerisme is voor veel gemeenten en regio's inmiddels een meedragende sector geworden. I&O Research brengt de ontwikkeling en de kansen van de sector in beeld.

Economie & Ruimte

Contact

Wilt u eens vrijblijvend praten met een van onze experts? Neemt u dan contact op met Thijs Lenderink (06-26252505).