Het European Social Survey is een onderzoek naar de opvattingen en gedragingen van personen in landen binnen Europa.

Het beschermen van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wat we doen met de informatie die we verzamelen en opslaan, wordt in deze verklaring beschreven.

Waarom nemen we contact met u op?

De Nationaal Coördinator van het ESS in Nederland heeft aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd een representatieve lijst van mogelijke deelnemers te selecteren, gebaseerd op een willekeurige steekproef uit de Nederlandse bevolking.

Als u jonger bent dan 16 jaar op het moment van het interview, wordt aan een ouder of voogd gevraagd om toestemming om deel te nemen. Als ouder/voogd kunt u vragen de vragenlijst vooraf in te mogen zien.

Uw deelname aan het onderzoek

Tijdens het ESS interview zal u een aantal vragen worden gesteld over onder andere uw meningen, levensgebeurtenissen, evenals meer feitelijke vragen. We zullen u vragen naar politiek, religie, vakbondslidmaatschap en over uw houding ten opzichte van maatschappelijke kwesties. Uw antwoorden in het interview zullen digitaal worden genoteerd. We verzamelen ook informatie over de buurt waarin u woont.   

Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U bent vrij om te kiezen welke vragen u wilt antwoorden en u kunt het interview op ieder moment stopzetten zonder daarover uitleg te geven.

Als u besluit niet deel te nemen

Als u besluit niet deel te nemen aan het ESS, om welke reden dan ook, zullen we u wel vragen de reden(en) te geven, bijvoorbeeld of dit te wijten is aan een taalbarrière of ziekte. Deze informatie helpt ons bij het nagaan of het onderzoek een representatieve selectie uit de Nederlandse bevolking is. Zie hieronder, voor meer informatie over uw privacy en rechten.

Wat gebeurt er met de verzamelde informatie?

  • We behandelen al uw informatie strikt vertrouwelijk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en nationale privacy wetgeving. 
  • Alleen het onderzoeksbureau I&O research, dat de interviews afneemt, heeft toegang tot uw contactgegevens (zoals naam en adres).
  • Wanneer het onderzoek in Nederland is afgerond, zal I&O research de verzamelde gegevens, zonder namen of contact details, bij het ESS archief onderbrengen (NSD – Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Noorwegen).
  • Uw naam en contactgegevens worden verwijderd bij publicatie van de gegevens. Verwijdering van uw naam en contactgegevens is echter nooit later dan in juni 2020.
  • De verzamelde ESS-gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. De gegevens komen beschikbaar voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden in sociale houdingen in Europa.
  • Er bestaat een kans, hoewel onwaarschijnlijk, dat sommige informatie (zoals burgerschap, leeftijd, geboorteland, beroep, afkomst en regio) zo gecombineerd kan worden dat u geïdentificeerd zou kunnen worden. Antwoorden op deze vragen worden daarom niet openbaar gemaakt. Toegang tot deze gegevens is alleen mogelijk als wetenschappelijke onderzoekers een vertrouwelijkheids-overeenkomst hebben ondertekend.
  • Resultaten van dit ESS onderzoek zullen worden gepubliceerd op de ESS website in mei 2020.  
  • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat geen enkele deelnemer van het ESS onderzoek identificeerbaar is op basis van de resultaten van het onderzoek, of in publicaties gebaseerd op het onderzoek. 

Uw rechten

Zolang we u kunnen identificeren in de onderzoeksantwoorden, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, toegang te krijgen tot informatie over uw gegevens, en deze te corrigeren of te wissen, en ons te vragen welke informatie wij over u hebben. Zodra persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres door ons zijn verwijderd, is het niet langer mogelijk om de door u verstrekte informatie te verwijderen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk?

Het European Social Survey - European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC) is opdrachtgever van het onderzoek en is tevens de formele gegevensbeheerder. Het hoofdkantoor bevindt zich in Londen, Verenigd Koninkrijk.

Welke organisaties zijn betrokken?

In Nederland zijn prof. dr. Gerbert Kraaykamp van de Radboud Universiteit Nijmegen en I&O Research aangezocht voor de zorgvuldige uitvoering van het onderzoek. Zie voor een overzicht van de belangrijkste leden van het team: http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/netherlands/

Wat geeft ons het recht om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

De wettige grondslag voor het ESS is dat gegevensverzameling voor wetenschappelijk onderzoek een algemeen belang dient, en noodzakelijk is voor onderzoeks- en archiveringsdoeleinden. Het is daarmee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetten rond privacy.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar www.europeansocialsurvey.org

Contact:

Helpdesk I&O Research

0800 – 4050602

waarstaatnederland@ioresearch.nl

 

Volledige Engelstalige privacyverklaring op:

http://www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html