Wie zijn we?

I&O Research is een maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau, waar talent de ruimte krijgt zich te ontplooien. Samen met onze klanten streven wij naar het beste resultaat.

We werken voor overheid en non-profitorganisaties. In de overheidssector is I&O Research het grootste onderzoeksbureau van Nederland, gerekend in omzet en aantal werknemers (volgens de Marktonderzoek Associatie, MOA 2017).

Het is onze missie bij te dragen aan beter onderbouwde beslissingen van onze klanten door onderzoek en advies.  

Onze expertisegebieden

 • Economie & Ruimte
 • Burger & Bestuur
 • Verkeer & Vervoer
 • Werk, Zorg & Jongeren
 • Kennis & Wetenschap
 • Veiligheid & Leefbaarheid
 • Opinie & Politiek
Lees meer

Onze klanten

Wij leveren onderzoek en advies aan overheid en non-profitorganisaties. Dat zijn onder andere:

 • Rijksoverheid (ministeries)
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Uitvoeringsorganisaties/ZBO’s
 • NGO’s
 • Lokale rekenkamers
 • Universiteiten/kennisinstituten
 • Vervoerbedrijven / infra
 • Media
 • Retail

In de overheidssector behoort I&O Research tot de top drie van Nederlandse (markt)onderzoeksbureaus (verenigd in de Marktonderzoek Associatie, MOA).

Lees meer

Onze kernwaarden

 • Trots
 • Onafhankelijk
 • Betrouwbaar
 • Proactief
 • Loyaal
Lees meer

Onze diensten

Wij leveren uiteenlopende diensten:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Communicatieonderzoek
 • Klant-/Burgerpanels
 • Koopstromenonderzoek
 • Beleidsevaluaties
 • Opinieonderzoek
 • Kwalitatief onderzoek
 • Detachering
Lees meer

I&O Research is een fullservice onderzoeksbureau, we beschikken over alle gangbare veldwerkinstrumenten, van face-to-face, telefonisch, schriftelijk  tot online veldwerk. We hebben een online access panel
– het I&O Research Panel – met meer dan 20.000 respondenten.

We kunnen het complete onderzoeks- en adviestraject voor u uitvoeren of alleen de uitvoering van de dataverzameling.

Kwaliteitsstandaarden

I&O Research is een van de weinige onderzoeksbureaus die vier internationaal erkende kwaliteitsstandaarden mag voeren: ISO 9001 voor de bedrijfsvoering, ISO 20252 voor beheersing van het proces van marktonderzoek, ISO 26362 voor panelbeheer en sinds 31 mei 2017 ook ISO 27001 voor informatiebeveiliging.

I&O Research is lid van de Marktonderzoek Associatie (MOA), de Keurmerkgroep van MOA en van de Vereniging van Beleidsonderzoekbureaus (VBO). Wij onderschrijven de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderschrijven wij de Integriteitscode voor Statistisch en Analytics Onderzoek van MOA/VBO/VSO. Wij werken volgens de Gouden Standaard van het CBS.

Duurzaamheid

Visie

Het maatschappelijk betrokken karakter van I&O Research leent zich uitstekend voor duurzaam ondernemen, met milieu- en sociale aspecten (planet & people). Een belangrijke voorwaarde hierbij is het partnership waaraan wij voortdurend bouwen met onze leveranciers en relaties en dat duurzame en economische groei mogelijk maakt (profit).

Duurzame maatregelen

We zijn trots op de brede invulling die wij geven aan duurzaam ondernemen. Als ondernemer, leverancier en werkgever investeren wij in een pakket aan duurzame maatregelen die verder gaan dan het ‘laaghangend fruit’ zoals het stimuleren van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en thuiswerken mogelijk maken. Onze apparatuur, zoals de tablets voor face-to-face onderzoek, draait op 100% groene stroom en krijgt een maatschappelijke bestemming na afgeschreven te zijn.

Huisvesting

Voor de huisvesting van onze twee vestigingen (Enschede en Amsterdam) is heel bewust gekozen voor kantoorgebouwen met het integrale duurzaamheidskeurmerk BREAAM.

Park Phi in Enschede is een kantoorgebouw waar een aantal duurzame maatregelen zorgen voor een lage energievraag, zoals intelligente verlichting en een CO2 gestuurde ventilatie. Daarnaast beschikt het gebouw over warmte- en koudeopslag, zonnepanelen en een energieopwekkende lift die deels de energieproductie voor rekening nemen. Ook wordt er regenwater opgevangen en hergebruikt.

Up Office Building in Amsterdam is kwalitatief hoogwaardig afgewerkt en zijn er duurzame maatregelen getroffen zoals warmte- en koudeopslag, zuinig gebruik van water en energie, en wordt er gedaan aan afvalscheiding. De aantrekkelijke ligging dichtbij Amsterdam CS stimuleert OV-gebruik.

Om de afstand tussen beide vestigingen te ‘verkleinen’ staat een permanente Lync verbinding open en vinden overleggen zoveel mogelijk plaats via beeldbellen om het aantal kilometers terug te brengen.

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen heeft onze prioriteit. Nu al werken wij zoveel mogelijk samen met onze partners om goed om te gaan met energie en het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT (OGD), afvalverwerking (van Gansewinkel) en papier en post (Post NL). Nieuwe leveranciers beoordelen wij kritisch op hun duurzaamheidsbeleid.

Een goed voorbeeld hiervan is onze fruitleverancier die ons wekelijks voorziet van biologisch fruit. Ook wordt er op kantoor uitsluitend fairtrade koffie en thee geschonken.

Duurzaam onderzoek doen

Vragenlijsten en uitnodigingsbrieven die wij per post versturen bestaan uitsluitend uit papier met het FSC keurmerk of het EU Ecolabel. Daarnaast verzendt Post NL de post volledig CO2 neutraal. Onze online vragenlijsten draaien op energiezuinige servers die gevoed worden met 100% groene stroom. Ons callcenter bevindt zich in Enschede, waar alle interviewers per fiets of met het openbaar vervoer kunnen komen. Wij nemen graag het initiatief om met onze opdrachtgevers de discussie over duurzaamheid te voeren en samen maatregelen te nemen om het project duurzamer te maken, bijvoorbeeld door het toepassen van Social Return.

Sociaal

De bevlogenheid en betrokkenheid van onze medewerkers bepalen het succes van I&O Research. Ontwikkeling en ontplooiing van talenten is een voorwaarde. Ook stimuleren wij gezond en duurzaam gedrag met sportactiviteiten en een fitnessplan. Om een goede balans van werk en privé te bereiken zijn alle randvoorwaarden aanwezig: flexibele werktijden, thuiswerken, werken in deeltijd en onbetaald verlof.

I&O Research wil aantrekkelijk zijn voor huidige en toekomstige medewerkers. Dit doen we door een platte organisatie met zelforganiserende teams waar veel ruimte is voor eigen initiatief en ontwikkeling. Stageplekken bieden kansen voor jonge talenten. En ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is ruimte bij I&O Research. Sociaal ondernemen doen wij bijvoorbeeld in samenwerking met Stroomopwaarts.

Sponsoring

Onze maatschappelijke betrokkenheid geven wij vorm door een jaarlijks budget beschikbaar te stellen voor kleine maatschappelijke initiatieven van medewerkers. Bijvoorbeeld sponsoren van een sportclub, bijdragen aan een goed doel of organiseren van een evenement met een maatschappelijk doel.

I&O Research is partner van KWF en sponsor van Warchild en Plan Nederland. In het bijzonder zijn wij trots op onze samenwerking met de Stichting ABC en de Stichting Lezen en Schrijven, om onderzoek in brede zin beter af te stemmen op de doelgroep laaggeletterden.

Een stap verder

Ons duurzaam ondernemerschap willen we nog verder verbeteren en meer creatieve maatregelen nemen die net een stapje verder gaan. Dit gaan we bijvoorbeeld doen door op projectniveau een berekening te maken van de CO2 emissie en hiervoor een concrete compensatie toe te passen.

Wij factureren uitsluitend digitaal en dit vragen wij ook van onze leveranciers. We gaan het partnership met leveranciers verder verdiepen en samen meer duurzame oplossingen zoeken.

Referenties

I&O Research is trots op de samenwerking met haar klanten een streeft naar 100% tevredenheid. Lees hieronder wat zij over ons zeggen.

 • Wat ons vooral aanspreekt bij I&O Research is de betrokkenheid, het meedenken. De focus ligt daarmee op het behalen van het beste resultaat en daar gaat het om!

  Jolanda van Overbeeke - van Sluijs
  Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

 • Wij hebben I&O Research ervaren als een samenwerkingspartner die ontzorgt. In een tijd waarin het behalen van een goede respons bij onderzoek steeds moeilijker wordt, zijn zij er in geslaagd om 30.000 Rotterdammers hun mening te laten geven over het wel en wee in hun woonbuurt. Met deze informatie krijgt het Rotterdamse wijkprofiel kleur!

  Wim van der Zanden
  Gemeente Rotterdam

 • I&O heeft in 2013 opnieuw een belangrijk deel van het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Over alle aspecten van de samenwerking ben ik enorm tevreden. I&O werkt met oog voor de klant op basis van een brede expertise en zonder koude drukte.

  Dick Meuldijk 
  Hoofd bureau Veiligheidsmonitor

 • Wat ik waardeer in de samenwerking met I&O Research is de kennis en ervaring die zij meebrengen, de kwaliteit van het werk, de klant- en servicegerichte houding, het meedenken, evt. vragen worden snel beantwoord. Als opdrachtgever weet ik dat de uit te voeren taak bij hen in goede handen is.

  Rita Bakker
  Werkgelegenheidsregister Haaglanden

 • I&O Research is goed in het scherp maken van de onderzoeksvragen en denkt goed mee in het uitvoeringstraject. Wat ik zelf erg prettig vind, is dat er ook altijd tijd is om de resultaten te bespreken en in een breder perspectief te zetten. Het zorgvuldige onderzoek naar effecten van en wensen voor de zondagopenstelling heeft uiteindelijk bijgedragen aan een soepel besluitvormingstraject richting een nieuwe winkeltijdenverordening.

  Karin Ligthart
  Gemeente Enschede

 • I&O Research is een prettige opdrachtnemer om mee samen te werken. Door hun meedenkende houding en hun flexibele opstelling, wordt het beste resultaat bereikt.

  Patrick Sevarts
  Rijkswaterstaat