donderdag 15 december 2011

Zijn uw sectoren Top?

De komende jaren zal het stimuleringsbeleid van het Ministerie Economie, Landbouw en Innovatie zich meer gaan richten op zogenoemde topsectoren. Het gaat hier om sectoren met een sterke internationale positie en waarbinnen bedrijven en kennisinstellingen de afgelopen jaren reeds veel kennis hebben opgebouwd en samenwerken aan innovaties.

Het Kabinet heeft de volgende topsectoren geïdentificeerd:
- Agrofood
- Tuinbouw en uitgangsmaterialen
- High tech materialen en systemen
- Energie
- Logistiek
- Creatieve Industrie
- Water
- Life Sciences & Health
- Hoofdkantoren.

In opdracht van de gemeente Emmen is er een afbakening gemaakt voor topsectoren. Doordat de officiële indeling nog niet is door het CBS is vastgelegd, is daarbij gebruik gemaakt van een voorlopige indeling. Aansluitend is op basis van het werkgelegenheidsregister (LISA) bekeken hoe de samenstelling van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in Emmen ‘scoren’ op deze topsectoren in vergelijking tot de andere grote gemeenten in Noord-Nederland, COROP Zuidoost-Drenthe, de drie noordelijke provincies en Nederland.

Meer weten? Neem contact op met onze Accountmanager Economie en Ruimte: Henry de Vaan, T (030) 600 41 53.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x