donderdag 11 februari 2016

Wmo en Jeugdhulp: I&O Research voert nieuwe cliëntervaringsonderzoek (Ceo) uit

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verplicht jaarlijks te onderzoek hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. In 2016 zal dit op een nieuwe manier gebeuren via een verplichte vragenset. VNG/VWS hebben in nauwe samenspraak met gemeenten de aanpak voor dit Cliëntervaringsonderzoek (Ceo) ontwikkeld.

Ook voor de jeugd is er een verplicht jaarlijks onderzoek naar de cliënttevredenheid. Het Ceo Jeugd bestaat uit twee deelonderzoeken met elk een aparte vragenlijst: één voor jongeren en één voor ouders.

I&O Research voert deze Ceo’s graag voor u uit!

Klik hier voor meer informatie.

U kunt over deze onderzoeken contact opnemen met:
Rachel Beerepoot, 06-19338246 of Ankie Lempens, 06-17306332.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x