dinsdag 28 augustus 2018

Waar treft u de meeste makelaars?

Het aantal makelaarsvestigingen* in Nederland is tussen 2012 en 2017 met 5 procent toegenomen. Er zijn hierbij opvallend grote regionale verschillen**. In de regio Groot-Amsterdam en de regio Delft en Westland nam het aantal makelaars bovengemiddeld toe. In een aantal krimpgebieden en anticipeerregio’s was er juist een duidelijke afname van het aantal makelaars sinds 2012. Ook Zuidwest-Gelderland kende een forse daling.

In 2017 zijn er 2 procent meer makelaarsvestigingen dan in 2016. De regio’s Delft en Westland en Zeeuws-Vlaanderen kenden tussen 2016 en 2017 procentueel de grootste toename van het aantal makelaars, terwijl veel krimp- en anticipeerregio’s (ook) in dat jaar het aantal makelaars zagen afnemen. Het herstel van de woningmarkt vertaalt zich dus niet overal naar meer makelaars.

Vooral in gemeenten met relatief hoge gemiddelde WOZ-waarden zijn relatief veel makelaars per 1.000 woningen. Van de G4-steden staan (vooral) Amsterdam en Den Haag in de lijst van gemeenten duidelijk ‘boven’ Utrecht en Rotterdam. 

* Geselecteerd zijn vestigingen met SBI-code 6831 (Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed)
** COROP-gebieden


Voor deze kaart is gebruik gemaakt van gegevens van LISA, het landelijke werkgelegenheidsregister van Nederland. Kijk op www.lisa.nl voor meer informatie over de beschikbaarheid en de mogelijkheden van deze cijfers.

Meer informatie
Robert Nordeman | r.nordeman@ioresearch.nl | 020 308 48 33

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x