dinsdag 23 juni 2015

Veiligheidsmonitor 2015

Voorbereidingen Veiligheidsmonitor 2015 in volle gang

Komend najaar voert I&O Research in nauwe samenwerking met het CBS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie wederom de Veiligheidsmonitor uit. De Veiligheidsmonitor is hét instrument om veiligheidsbeleving in Nederland te monitoren en benchmarken.

De steekproef van de 2015-editie bestaat uit een landelijk deel (uitgevoerd door CBS en I&O Research) en de oversampling door 112 gemeenten (uitgevoerd door I&O Research). In totaal worden bijna 300.000 respondenten aangeschreven met het verzoek online of schriftelijk aan het onderzoek deel te nemen. Dit levert naar verwachting een netto respons op van 120.000 waarnemingen.

Het veldwerk vindt plaats van eind augustus tot en met november. Resultaten zijn vanaf maart 2016 bekend. Het CBS rapporteert over de landelijke cijfers en I&O Research analyseert en rapporteert over de resultaten voor de deelnemende gemeenten.

Voor meer informatie over de veiligheidsmonitor kunt u contact opnemen met Frank ten Doeschot of Gerben Huijgen. U kunt ook een kijkje nemen op www.veiligheidsmonitor.nl

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x