woensdag 24 maart 2010

Woonbeleid en bevolkingssamenstelling

Naar een causaal model

Frank ten Doeschot*

In 2009 kreeg I&O Research de vraag van een gemeentelijke Rekenkamer of we een onderzoeksaanpak konden ontwikkelen waarmee de effecten van gemeentelijk woonbeleid op de bevolkingssamenstelling in beeld konden worden gebracht.

Vergrijzing en ontgroening
Zoals veel andere gemeenten vreesde de betreffende gemeente de effecten van vergrijzing en ontgroening. Het woonbeleid werd gezien als een geschikte beleidsterrein om de toekomstige bevolkingssamenstelling te beïnvloeden.

Lokale beleidsinsinstrumenten
Omdat de Rekenkamer zelf al vermoedde dat gemeentelijk woonbeleid een van vele factoren is die invloed heeft op bevolkingssamenstelling, had dit project het karakter van een vooronderzoek. Op basis van een literatuurstudie is allereerst een verkenning uitgevoerd van dit onderwerp. Het bleek dat er veel over de relatie tussen (woon)beleid en woningmarkt is gepubliceerd. Maar wat we misten was een causaal model, waarin lokale beleidsinstrumenten op het terrein van wonen, flankerend beleid en omgevingsfactoren logisch zijn gepositioneerd ten opzichte van de bevolkingssamenstelling.

Externe factoren

Daarom hebben we zelf een theoretisch causaal model ontwikkeld. Aan de hand van de lokale situatie, die we door dossierstudie en interviews in beeld hebben gebracht, is het theoretische model gevuld voor de betreffende gemeente. Inmiddels wordt een onderzoek naar de effectiviteit van het woonbeleid van de gemeente uitgevoerd aan de hand van dit model. Het voordeel van deze werkwijze is niet zozeer dat de effecten van het woonbeleid op de bevolkingssamenstelling geïsoleerd van externe factoren kunnen worden onderzocht, maar dat inzichtelijk wordt hoe verschillende zaken op elkaar ingrijpen als het gaat om de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling.

Wilt u meer weten over ons model of hoe I&O Research u van dienst kan zijn op het gebied van wonen? Neem dan contact op met Frank ten Doeschot (053-4825026 of f.ten.doeschot@ioresearch.nl). U krijgt dan de notitie opgestuurd.

* Frank ten Doeschot is research manager bij I&O Research

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x