woensdag 25 februari 2015

Resultaten Veiligheidsmonitor 2014

Maandag 2 maart om 9.30 uur worden de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2014 gepresenteerd. Dan publiceert het CBS een persbericht met daarin de belangrijkste resultaten voor Nederland als geheel, de politie-eenheden en de 70+ gemeenten.

Vanaf dat moment start I&O Research met de analyse en rapportage voor deelnemende gemeenten. Het CBS en I&O Research hebben de Veiligheidsmonitor nu drie keer samen uitgevoerd. Het CBS verzorgt steekproeftrekking, een deel van de dataverzameling, de weging en de landelijke publicatie. I&O Research verzorgt (het grootste deel) van de dataverzameling en de analyse en rapportage aan gemeenten.

In 2014 hebben 27 gemeenten de steekproef oversampeld. In totaal gaat het om meer dan 80.000 ingevulde vragenlijsten. De Veiligheidsmonitor is hét instrument om veiligheidsbeleving, het functioneren van de politie en slachtofferschap op een stabiele en continue wijze te meten, zowel door de tijd als in vergelijking tot andere gemeenten/regio’s (benchmark).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Huijgen en Frank ten Doeschot.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x