donderdag 13 november 2014

Public Matters 2014: houd de burger in het vizier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet verslag

Trendsetters over toekomst relatie overheid-burger Na het succes van vorig jaar kwamen op 30 oktober jl. opnieuw een kleine honderd publieke professionals bijeen voor de tweede editie van het evenement Public Matters.

Tijdens Public Matters stonden de thema’s hostmanship, citizenship en leadership en de onderlinge samenhang van deze thema's centraal. Professionals bij de overheid hebben te maken met ingrijpende bezuinigingen terwijl ze de kwaliteit van de dienstverlening op peil moeten houden, de zelfredzaamheid van mensen moeten stimuleren en hen tot slot ook optimaal in staat moeten stellen om te kunnen participeren. Wat vraagt dit van ambtenaren en van het management binnen publieke organisaties?  Wat betekent dit voor de wijze waarop de overheid vorm moet geven aan haar processen en handelen.

I&O Research was één van de vier organisatoren, samen met de NVvB, Hostmanshipgroep en WeGovernment. Het ministerie van Binnenlandse Zaken was één van de partners en doet verslag.

Lees hier het hele artikel over de bijdragen van sprekers Bas Hoogland (Landal), Egon Hoppe (Koninklijke Marechaussee) en Cormac Russell (ABCD, UK).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Kanne.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x