dinsdag 26 juni 2012

Provincie Flevoland koploper bij Het Nieuwe Werken

De provincie Flevoland is een van de koplopers als het gaat om de opkomst van Het Nieuwe Werken, alleen Noord-Holland en Utrecht doen het beter, zo blijkt uit het themahoofdstuk in de publicatie Economie en Arbeidsmarkt Flevoland 2011-2012 dat I&O Research heeft opgesteld.

Flevoland telt veel ZZP’ers en heeft daarnaast een hoog aandeel werknemers dat vanuit huis werkt en telewerkt.
Het Nieuwe Werken heeft duidelijk effect op de ruimtelijke patronen van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Flevoland. Uit het onderzoek komt naar voren dat de werkgelegenheid en bedrijvigheid op de formele werklocaties als kantoren en bedrijventerreinen minder hard groeit dan op de informele werklocaties als de woonwijk en de bebouwde kom. Als gekeken wordt naar het soort economische activiteit, dan treedt er tevens duidelijk verkleuring op van de verschillende typen locaties. Op de bedrijventerreinen komen steeds meer activiteiten die daar traditioneel niet thuishoren, zoals detailhandel, zakelijke diensten en de publieke sector en in de woonwijk en het buitengebied vestigen zich steeds meer kleine bedrijven die tradioneel op de bedrijventerreinen gehuisvest waren, zoals de industrie en de bouwnijverheid.

Daarnaast heeft Het Nieuwe Werken effect op de behoefte aan kantoren. Het benodigde kantooroppervlak per werknemer zal snel afnemen, waardoor er minder kantoormeters nodig zijn. Ook worden er andere eisen aan de locatie van kantoorpanden gesteld. Vooral locaties die goed bereikbaar zijn voor verschillende vervoersmiddelen en die een goede parkeergelegenheid hebben, blijken gewild onder kantoorgebruikers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met e.hilhorst@ioresearch.nl.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x