dinsdag 15 september 2015

Prinsjesdag en lokale bezuinigingen. Onderzoek voor Binnenlands Bestuur

I&O Research voerde in opdracht van Binnenlands Bestuur onderzoek uit onder burgers en gemeenteambtenaren met als centrale vraag: Hoe denken burgers en (gemeente-)ambtenaren over bezuinigingen in hun gemeente? In hoeverre hebben gemeenten volgens burgers en ambtenaren in de afgelopen jaren bezuinigd? Wat verwachten burgers en ambtenaren ten aanzien van toekomstige bezuinigingen? Op welke taken mag wel en op welke absoluut niet worden bezuinigd? Wat zijn in de ogen van burgers en ambtenaren de effecten van bezuinigingen op het voorzieningen- en dienstenniveau in hun gemeente? En vooral: welke verschillende ervaringen en meningen tussen burgers en ambtenaren zien we?.

Binnenlands Bestuur publiceerde dit onderzoek gefaseerd op 10, 11, 14 en 15 september.

  • Matig draagvlak groter lokaal belastinggebied. Klik hier voor het artikel in Binnenlands Bestuur.
  • Liever bezuinigingen dan lastenverhoging. Klik hier voor het artikel in Binnenlands Bestuur.
  • Bezuinigingen te snel en te veel (meer snijden in zorg taboe). Klik hier voor het artikel in Binnenlands Bestuur.

Lees hier het hele onderzoeksrapport van I&O Research dat aan deze berichten ten grondslag ligt:

I&O Research voerde dit onderzoek uit – in opdracht van Binnenlands Bestuur, vakblad voor ambtenaren en bestuurders – van donderdag 23 juli tot en met maandag 24 augustus 2015. Het betreft een online onderzoek uit naar de standpunten van burgers en ambtenaren ten aanzien van het bezuinigingsbeleid in gemeenten. In deze periode werkten 2.192 Nederlanders (18+) en 1.373 gemeenteambtenaren mee aan het onderzoek.

Burgers zijn geselecteerd uit het I&O Research Panel. Ambtenaren zijn benaderd op basis van het adressenbestand dat door Binnenlands Bestuur is samengesteld. Met ‘ambtenaren’ worden in dit onderzoek gemeenteambtenaren bedoeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Kanne (06-31943707) of
Laurens Klein Kranenburg (053-4825000).

 

 

 

 

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x