dinsdag 17 oktober 2017

Nijkerkers gelukkiger dan in 2016

Inwoners van de gemeente Nijkerk zijn dit jaar weer een stuk gelukkiger dan vorig jaar. Een grote meerderheid (92 procent) is gehecht aan de eigen buurt en voelt zich veilig (93 procent). Acht op de tien inwoners vinden dat de buurten goed zijn onderhouden.

De waardering voor het gemeentebestuur is gestegen: 79 procent is neutraal of heeft veel vertrouwen. Vorig jaar was dat nog 73 procent.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat I&O Research in opdracht van de gemeente uitvoert. De burgerpeiling van ‘Waarstaatjegemeente’ bestaat uit een gevalideerde standaardvragenlijst  zodat de uitkomsten per gemeente vergelijkbaar zijn. Nijkerk heeft in mei 2.000 inwoners boven de 18 jaar een vragenlijst gestuurd. Met een respons van 27 procent (548 inwoners) is het aantal reacties voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de waardering namens alle inwoners van Nijkerk.

De burgerpeiling van KING geeft een gemeente inzicht in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties op de vier thema’s: woon en leefomgeving, relatie burger en gemeente, dienstverlening en zorg & welzijn.

I&O Research heeft veel ervaring met het uitvoeren van burgerpeilingen voor gemeenten.

Meer informatie?
Voor meer informatie over ‘waarstaatjegemeente’ kunt u contact opnemen met Nora Löb
via 020-3084825 of via de mail.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x