donderdag 18 juni 2015

Nieuw expertisegebied: Kennis & Wetenschap

Hoogwaardige dataverzameling is van groot belang voor kennisinstituten en wetenschappelijke instellingen. Belangrijk om onderzoek te kunnen verantwoorden, belangrijk om te kunnen publiceren.

Alle kennis en expertise op het gebied van hoogwaardige dataverzameling heeft I&O Research nu verzameld en gebundeld onder een nieuw expertisegebied: Kennis & Wetenschap.

Vanuit deze expertise adviseert I&O Research (wetenschappelijke) opdrachtgevers over de onderzoeksopzet dan wel over bepaalde deelaspecten van die opzet, zoals het steekproefontwerp, het stellen van valide vragen, benaderingsstrategieën, het bevragen van moeilijke doelgroepen en het realiseren van een hoge en evenwichtige respons.

I&O Research is uitstekend op de hoogte van de praktische mogelijkheden en beperkingen die bij dataverzameling horen.

Meer over dit nieuwe expertisegebied leest u op onze pagina Kennis & Wetenschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Zandvliet, 06-52821055

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x