donderdag 6 februari 2014

Meer optimisme over arbeidsmarkt

Recent onderzoek van I&O Research (www.ioresearch.nl) laat zien dat het arbeidsmarktvertrouwen van werkenden eind 2013 sterk is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.
De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat pessimisme over de arbeidsmarkt en de eigen loopbaan geleidelijk aan plaatsmaakt voor gematigd optimisme.
Klik hier voor meer informatie over het onderzoek. Dit onderzoek strookt met een recente publicaties van het SCP over het groeiende vertrouwen van burgers over de economische toekomst (SCP, Burgerperspectieven, 2013) en van het CBS over de minder sombere verwachtingen van ondernemers ten aanzien van het economisch klimaat (CBS/KvK, Conjunctuurenquête, 2013).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Esselink.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x