donderdag 17 oktober 2013

Kindermonitor GGD’s Oost Nederland

Dit najaar voert I&O Research in opdracht van de GGD’s in Oost Nederland de Kindermonitor uit. De Kindermonitor is een onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van 0- tot 12-jarigen.

Ongeveer 120.000 ouders met een kind jonger dan 12 jaar zijn per brief uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en leefstijl van hun kind.

Het project is bijzonder vanwege:

  • het feit dat de 5 GGD’s (Twente, IJsselland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland Zuid en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) nauw samenwerken en hiermee uniformiteit en schaalvoordelen weten te realiseren;
  • de omvang van de enquête. In totaal wordt voor 81 gemeenten informatie verzameld over de gezondheid en het welzijn van kinderen;
  • een unieke online enquête, waarbij ouders direct na het invullen gezondheidstips op maat kunnen krijgen;
  • drukwerk op maat, met voor enkele GGD’s briefpapier met logo’s van gemeenten inclusief ondertekening van eigen wethouder, om zo de respons te bevorderen;
  • vragenlijst op maat; met per GGD en leeftijdscategorie een maatkwerkvragenlijst.

De periode van dataverzameling loopt tot november. Begin 2014 worden de resultaten bekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Huijgen, account manager datacollectie.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x