vrijdag 27 oktober 2017

I&O Research draagt bij aan de evaluatie van Hervorming Langdurige Zorg

Op 25 oktober 2017 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de rapportage ‘Zicht op de Wmo 2015: Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’ gepubliceerd.
I&O Research heeft een bijdrage aan dit onderzoek geleverd door het veldwerk uit te voeren.

Mensen met een beperking die zelfstandig wonen hebben daarbij vaak ondersteuning nodig, en kunnen daarvoor een beroep doen op hun gemeente. Naast gemeentelijke ondersteuning zijn ook informele zorg en ‘eigen kracht’ belangrijke bronnen van ondersteuning. De SCP-rapportage schetst een beeld van hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning in zijn werk gaat in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten.

De gegevens die aan de basis liggen van de uitkomsten in deze rapportage zijn door I&O Research verzameld. Hiervoor zijn meer dan 2.000 Wmo-melders bij hen thuis geïnterviewd en zijn mantelzorgers en gespreksvoerders gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

De resultaten en informatie over de opzet van de studie zijn te lezen in deze publicatie.

Voor meer informatie over de gegevensverzameling door I&O Research kunt u contact opnemen met Robbert Zandvliet op 020-3084812.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x