maandag 4 juni 2018

Informatiebehoefte van werknemers over werken in de nacht

Nachtwerkers willen informatie van werkgevers

I&O Research voerde onderzoek uit naar de ervaringen en informatiebehoefte onder mensen die soms of regelmatig ‘s nachts werken. In opdracht van het RIVM, en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met behulp van focusgroepen achterhaald hoe mensen het werken in nachtdiensten ervaren. De opdrachtgevers wilden weten in hoeverre deze groep zich bewust is van de gezondheidsrisico’s die (kunnen) optreden door het langdurig werken in nachtdiensten en of zij hier (aanvullende) informatie over zouden willen ontvangen. Willen nachtwerkers hier informatie over ontvangen? En zo ja, welke onderwerpen zijn dan belangrijk en hoe moet dit eruit zien?

We voerden vier focusgroepen uit in verschillende delen van het land met 28 diverse nachtwerkers uit verschillende sectoren en met uiteenlopende achtergronden. In de groepen gingen nachtwerkers met elkaar in gesprek over hun ervaringen en maatregelen die zij nemen tijdens de nachtdiensten. Door middel van opdrachten gingen we in op wat zij vinden van nu beschikbare informatievoorziening en (eventuele) behoefte hieraan.

Opvallend genoeg hebben nachtwerkers weinig behoefte aan informatie over de lange-termijn-gezondheidseffecten van ‘s nachts werken. Wel zijn zij op zoek naar praktische tips om de negatieve, korte-termijn, gezondheidseffecten te beperken en hoe om te gaan met klachten, zoals slaapproblemen. Uit het onderzoek bleek dat men hier voornamelijk een rol voor de werkgever ziet weggelegd als het gaat om voorlichting. Maar ook van de vakbond, opleidingen en de overheid wordt hier iets verwacht.

Klik hier om het complete onderzoeksrapport te lezen
En hier voor meer informatie vanuit het RIVM

Voor meer informatie
Marion Holzmann | m.holzmann@ioresearch.nl | 020 308 48 51
Roy van der Hoeve | r.vander.hoeve@ioresearch.nl | 020 308 48 54

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x