donderdag 2 oktober 2014

Hoe goed doet Nederland het nu echt, als e-overheid?

Bron: inGovernment (Sdu) september 2014,

Volgens de VN is Nederland het op vier na best presenterende land als e-overheid. Wereldwijd. Volgens een ander internationaal onderzoek, de eGovernment Benchmark van de Europese Commissie, scoort Nederland ook niet slecht, maar zit het zeker niet bij de top. Op een aantal cruciale punten blijft Nederland zelfs sterk achter bij de benchmark. Hoe zit het nu echt? Is Nederland nu heel goed, goed of kan het aardig meekomen? En als Nederland het relatief goed doet, is dat dan ook goed in absolute zin?  In dit artikel wordt uiteengezet wat de twee internationale onderzoeken betekenen en hoe we de positie van Nederland als e-overheid moeten begrijpen.

Klik hier voor artikel inGovernment (Sdu) september 2014

Auteur: Peter Kanne (onderzoeksadviseur I&O Research)

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x