vrijdag 9 maart 2018

Heeft u tijdelijk een onderzoeker, data-specialist of projectleider nodig?

I&O Research levert op detacheringsbasis onderzoekers, projectleiders of data-specialisten. Op veel beleidsterreinen hebben wij experts beschikbaar. Binnen I&O Research of in ons netwerk.

Hieronder drie collega's die momenteel gedetacheerd zijn

 

Gemeente Haarlem; Tijmen Siermann
Momenteel is I&O-onderzoeksadviseur Tijmen Siermann gedetacheerd als coördinator van team Analyse bij de gemeente Haarlem. Team Analyse is onderdeel van de afdeling DIA (Data, Informatie en Analyse). Binnen deze afdeling zit de expertise op het gebied van het verzamelen, de duiding, het beheer en de ontsluiting van data. Doordat de gemeente steeds meer data-gestuurd beleid wil ontwikkelen, wordt deze positie steeds belangrijker. Tijmen coördineert niet alleen de binnenkomende informatievragen, maar speelt zelf ook een adviesrol in de beantwoording. Deze adviesrol waaiert breed uit over alle thematische velden, zoals burgerparticipatie, sociaal domein, dienstverleningsonderzoek, gebiedsanalyses, economisch onderzoek en onderzoek naar de impact van cultuur in de stad. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij het vaststellen van de indicatoren in de Planning&Control-cyclus. Tijmen geeft ook invulling aan de coördinatiefunctie voor onderzoek van de gemeente Moerdijk en adviseerde over invulling van de Onderzoek&Statistiek functie van gemeente Nissewaard.

Gemeente Emmen; Linda Tammenga
Data-analist Linda Tammenga is gedetacheerd bij de gemeente Emmen als senior medewerker statistiek. Samen met een Emmense collega zorgt zij voor een update van de MMmeter, dit is een website van de gemeente Emmen waarop statistische data worden gepresenteerd (https://emmen.buurtmonitor.nl/). Daarnaast geeft Linda advies om de MMmeter verder te optimaliseren en werkt zij mee aan deze verbeterslag. Eerder verrichtte Linda vergelijkbare werkzaamheden voor Onderzoek van de gemeente Utrecht en de gemeente Zeist.

Provincie Overijssel; Ester Hilhorst
Ester Hilhorst, doorgaans onderzoeksadviseur in het I&O-team Economie & Ruimte, is gedetacheerd bij de provincie Overijssel als projectleider monitoring bedrijventerreinen. Ze coördineert de totstandkoming van een invoermodule, applicatie en dashboard waarmee zowel de IBIS-bedrijventerrein -registratie een plek heeft als de monitoring van de bestuurlijke afspraken om vraag en aanbod van bedrijventerreinen op regionaal niveau in evenwicht te brengen. In deze opdracht combineert Ester haar inhoudelijke expertise op het gebied van bedrijventerreinen met een procesrol om bestuurlijke afspraken van gemeenten beter af te stemmen.

I&O Detachering
Wij ondersteunen organisaties die (tijdelijk) een tekort aan mensen of kennis hebben door collega’s uit te lenen. Dit kan voor een korte opdracht zijn, of voor langere tijd. We zijn gewend snel te schakelen waardoor we vaak op korte termijn de gevraagde capaciteit kunnen leveren.

Voor meer informatie over tijdelijke inhuur kunt u contact opnemen met:
Gerben Huijgen | g.huijgen@ioresearch.nl | 053 200 52 02
 

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x