donderdag 28 juni 2018

De grote omgevingstest Zuid-Holland 2018 van start

Groot onderzoek naar woongeluk in Zuid-Holland

De Grote Omgevingstest Zuid-Holland is een onderzoek onder inwoners van Zuid-Holland. Het doel van het onderzoek is de voorkeur van Zuid-Hollanders voor diverse aspecten van wonen en ‘woongeluk’ in beeld te brengen. Het onderzoek is een initiatief van het Rotterdamse bureau Springco. I&O Research voert namens hen het veldwerk uit. 

De provincie Zuid-Holland en veel gemeenten, corporaties en vastgoedpartijen in Zuid-Holland doen mee aan het initiatief omdat ze de uitkomsten belangrijk vinden voor de toekomstige bouw van nieuwe woningen en de inrichting van de omgeving. In totaal nemen ruim 90 organisaties deel aan het onderzoek.

Veldwerk
De basis van het onderzoek vormt zoals gezegd een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van de provincie Zuid-Holland. De enquête is er op gericht de huidige woonbeleving en de woonwensen in brede zin in beeld te brengen. Het onderzoek omvat de afname van ongeveer 50.000 enquêtes, verspreid over heel de provincie. Vanaf 30 juni krijgen tienduizenden Zuid-Hollandse huishoudens een schriftelijke uitnodigingsbrief. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Zuid-Hollanders die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/dgot.

Na de zomer worden de belangrijkste resultaten onder andere op www.dgot.nl gedeeld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Thijs Lenderink | t.lenderink@ioresearch.nl
Tycho van Hofweegen | t.van.hofweegen@ioresearch.nl
 

 

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x