maandag 26 februari 2018

Column: “Versnippering heeft ook democratische functie”

Door Peter Kanne

Op 11 februari jongstleden vond er in de Rode Hoed een debat plaats in de reeks ‘de Volkskrant op zondag’. Thema: politieke nieuwkomers over segregatie. Peter Kanne, politiek onderzoeker bij I&O Research, verzorgde een inleiding. Hieronder een verkorte, bewerkte versie.

Iedereen een minderheid; voor elke minderheid een partij
De toename van het aantal partijen in gemeenteraden maakt het misschien lastiger te komen tot stabiele colleges, maar dit heeft een democratische functie. Kiezers van de nieuwe partijen voelen zich door de oude partijen slecht gehoord. Ze oordelen negatiever over het functioneren van de democratie. Echter, als ze ook lokaal kunnen stemmen op partijen als de PVV, FvD, DENK, 50 Plus of PvdD neemt die ontevredenheid af. Partijen als PvdA, D66 of GroenLinks zouden deze nieuwe partijen niet op voorhand moeten uitsluiten. En bestuurspartijen CDA, VVD en PvdA moeten in elk geval niet die nieuwe partijen of afsplitsingen de schuld geven van de versnippering. Ze moeten de schuld daarvan in de eerste plaats bij zichzelf zoeken.

Freek de Jonge zei ooit: iedereen hoort tegenwoordig wel bij een minderheid. Nou ja, een heel klein groepje misschien niet, maar … dat is echt een minderheid.
Zo is het ook vandaag, en voor elke minderheid een partij. Is dat erg? Is het erg dat we de komende zes weken getuige zijn van een strijd tussen politieke partijen die elk vanuit het belang van hun specifieke achterbannetje proberen een kiezerstaartpuntje aan hun vork te prikken? Ja en nee.

Ik heb twee stellingen:

1. De toetreding van partijen als PVV, FvD, 50 Plus en DENK is goed voor de lokale democratie
2. De toetreding van partijen als PVV, FvD, 50 Plus en DENK is slecht voor de lokale democratie

Beide stellingen zijn waar. Ik zal ze nader toelichten en onderbouwen.
Klik hier voor mijn toelichting en onderbouwing.

Meer informatie
Peter Kanne | 020 308 48 05  | p.kanne@ioresearch.nl
 

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x