Ons aanbod

Wij bieden onze klanten betrouwbaar en gedegen onderzoek en zijn creatief in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen. We leveren full-service onderzoek en kunnen u op grond van de uitkomsten adviseren. We kunnen desgewenst ook uitsluitend de datacollectie en -verwerking voor u  verzorgen waarbij u zelf met de uitkomsten aan de gang gaat. Tot ons dienstenpakket hoort verder data-analyse en statistische dienstverlening. Ook kunt u bij ons terecht voor de tijdelijke inhuur van gespecialiseerde en ervaren beleids- en marktonderzoekers. Deze verschillende diensten en producten zijn hieronder meer uitgebreid beschreven.

Meer weten?
Vraag nu een vrijblijvende offerte aan: (053) 482 5000

Full-service onderzoek

I&O Research is een full service onderzoeksbureau met alle faciliteiten voor het uitvoeren van alle typen onderzoek, van kwalitatief tot kwantitatief onderzoek.
We bieden:

Kwantitatief

 • Online Researchpanel
 • Online enquêtes
 • Telefonische enquêtes
 • Schriftelijke enquêtes
 • Scannen
 • Tellingen

Kwalitatief

 • Observaties
 • Diepte-interviews
 • Groepsgesprekken
 • Brainstorm
 • Deskresearch
 • Literatuurstudie
 • Customer journey mapping
 • Mystery-shopping
 • Online communities
 • Usabilityscans
 • Eyetracking

Meer weten?

Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Gerben Huijgen, 0625048610.

I&O Research Panel

Het I&O Research Panel is het online access panel van I&O Research. Het panel is ISO 26362 gecertificeerd en heeft betrouwbaarheid en betaalbaarheid voor onze opdrachtgevers hoog in het vaandel. Het I&O Research Panel telt ruim 25.000 actieve panelleden. Dit is voldoende groot om landelijk en regionaal representatief steekproefonderzoek uit te voeren of specifieke doelgroepen (zoals ouderen of alleenstaanden) te benaderen. Tegelijkertijd is de omvang van het panel compact genoeg om betrokkenheid onder onze panelleden te creëren en te behouden. Het I&O Research Panel heeft een aantal unieke kenmerken die zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig resultaat.

Aselecte wervingsmethode

Panelleden voor het I&O Research Panel worden via aselecte steekproeven en actief (dus zonder mogelijkheid tot zelfaanmelding) door ons geworven, doorgaans met steekproeven uit de (gemeentelijke) bevolkingsregisters. Wij kiezen er bewust voor om zelfaanmelding niet mogelijk te maken. Dit kan namelijk leiden tot een selectiebias, bijvoorbeeld omdat alleen in onderzoek geïnteresseerde personen zich aanmelden. Ook maken wij voor de werving van panelleden geen gebruik van aangekochte (adressen)bestanden. Deze methode wordt doorgaans ingezet om moeilijke doelgroepen in panels te krijgen. Het probleem met aangekochte bestanden is echter dat deze bestanden vaak niet op aselecte wijze tot stand zijn gekomen. Er worden door adressenleveranciers verschillende methoden ingezet om deze doelgroepbestanden op te zetten, maar de ingezette wervings- en verrijkingsmethoden zijn niet transparant. Sinds 2016 werven we ook direct en meerdere keren per jaar via aselecte adressensteekproeven uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen voor ons panel; zonder tussenkomst van een opdrachtgever en op eigen kosten. Dit doen wij om de kwaliteit van ons panel te borgen en opdrachtgevers betrouwbare uitkomsten te blijven bieden.

Beperkte inzet van incentives

Wij bedienen ons van incentives om de respons in ons panel te verhogen en panelleden betrokken te houden (uitval tegen te gaan). Wij kiezen daarbij bewust voor een gematigde incentivestrategie; actieve panelleden krijgen niet systematisch een vergoeding of (spaar)punten voor het invullen van vragenlijsten, maar maken jaarlijks kans op een grotere vergoeding. Deze gematigde strategie zorgt voor een goede balans tussen enerzijds panelleden die meedoen omdat ze betrokken zijn of onderzoek interessant vinden, en anderzijds panelleden die meedoen omdat ze er wat aan kunnen overhouden. Door deze aanpak gaan we tegen dat het panel een oververtegenwoordiging van beroepsrespondenten (‘puntenjagers’) kent. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat niet enkel maatschappelijk betrokken respondenten meedoen. Dit uitgangspunt zorgt voor een gebalanceerde samenstelling van ons panel én een gebalanceerde respons op de vragenlijsten.

Meer weten?

Voor meer informatie: Robbert Zandvliet (06-52821055).

Datacollectie en dataverwerking

Naast volledige onderzoeksprojecten kunnen wij voor u de gegevensverzameling uitvoeren. We bieden hierbij alle vormen van de datacollectie zoals telefonische, schriftelijke, online- en face-to-face-enquêtes en, in toenemende mate, combinaties daarvan. Wij werken onder meer voor onderzoeksafdelingen van overheden, kennisinstituten, onderzoeks- en adviesbureaus en marketingafdelingen van bedrijven. Door onze inhoudelijke expertise en uitgebreide kennis van onderzoeksmethoden en -technieken, kunnen we met u meedenken en bieden we meer dan alleen de data.

Telefonische interviews 

I&O Research beschikt over een interviewunit voor telefonisch veldwerk met 20 seats. Wij beschikken over goed opgeleide en ervaren interviewers. Onze interviewers krijgen bij de start van een project altijd een mondelinge en schriftelijke instructie van de projectleider.

Schriftelijke enquêtes/scannen 

Wij beschikken over geavanceerde scanapparatuur, waarmee we schriftelijke respons efficiënt kunnen verwerken.

Verder lezenI&O Research kan ook het hele traject van de schriftelijke enquêtes voor u verzorgen! Denk hierbij aan het vormgeven, drukken en verzenden van vragenlijsten, het registreren van de respons en een helpdeskfunctie voor respondenten. We beschikken ook over de benodigde faciliteiten om data online of telefonisch voor u te verzamelen. Kortom, we hebben alles in huis wat u nodig heeft om snel en efficiënt elk type onderzoek uit te voeren.

Online onderzoek

Wij beschikken over geavanceerde software van SPSS voor online onderzoek. U kunt realtime resultaten bekijken. Wij nodigen respondenten uit via een brief, per mail of telefonisch. Wij werken samen met diverse internetpanels, voor het bereiken van de juiste doelgroep.

Kwalitatief onderzoek

Voor kwalitatief onderzoek zetten wij onze gespecialiseerde onderzoekers en interviewers in. Wij werven de deelnemers voor de diepte-interviews, groepsgesprekken of focusgroepen, verzorgen een opname en verslaglegging en rapporteren de resultaten. U wordt geheel ontzorgd.

Face-to-face-enquêtes

I&O Research beschikt over ongeveer 600 interviewers voor veldwerk op locatie en het afnemen van vraaggesprekken bij respondenten thuis. Hierdoor zijn wij goed in staat om grote landelijke projecten uit te voeren zoals de OV Klantenbarometer, de NS Stationsbelevingsmonitor en het Wmo-meldersonderzoek. Onze interviewers hebben veel ervaring met face-to-face Veldwerk en krijgen altijd een uitgebreide projectinstructie. De kwaliteit en voortgang wordt continu gemonitord. Wij ontwikkelen geavanceerde offline vragenlijstapplicaties voor iOS.

Onze interviewers hebben ervaring met het bevragen van specifieke doelgroepen. Daarnaast kunnen we door onze samenwerking met het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) tweetalige interviewers inzetten. Met ruim 1.600 taal- en cultuurspecialisten in 139 talen is TVcN de grootste organisatie voor het oplossen van taal- en cultuurproblemen in Nederland. Alle taal- en cultuurspecialisten die voor TVcN werken hebben een HBO of universitaire achtergrond. Bovendien zijn zij door heel het land woonachtig, waardoor de landelijke spreiding uitstekend is.

Vertalingen van vragenlijsten worden doorgaans gedaan door onafhankelijke vertalers, vaak in combinatie met een pilottest met respondenten. Ook daarin kunnen wij u faciliteren.

Mobiel enquêteren

Onze online enquêtes zijn smartphoneproof. Hiermee kunnen we op locatie vragenlijsten online afnemen. Groot voordeel is dat de resultaten direct na de meting bekend zijn. Ook voor respondenten die wij via e-mail uitnodigen is dit een groot voordeel, omdat zij op hun telefoon de online enquête goed kunnen invullen.

Customer journey mapping (klantreis in kaart)

We zetten customer journey mapping (klantreis in kaart) in om de beleving van burgers of consumenten bij de route die ze afleggen en de (kanaal)keuzes die ze maken in kaart te brengen. Hierbij worden burgers, ondernemers of consumenten met behulp van een digitaal dagboek een langere periode gevolgd in hun contact met de organisatie of het bedrijf. Bij customer journey mapping (cjm) wordt de leefwereld van de burger/consument als uitgangspunt genomen. De hele keten van een klantreis wordt inzichtelijk. Losse elementen worden met elkaar verbonden waardoor de analyse boven die van individuele organisaties uitstijgt. Met cjm kunnen we antwoord geven op de vraag hoe consistent is de organisatie in haar dienstverlening via de verschillende kanalen en door de hele route die een burger of klant aflegt?

Customer journey mapping lijkt op mystery-shopping, met dit verschil dat we gebruik maken van 'echte mensen' (en geen professionele mystery shoppers) en echte cases (eventueel aangevuld met zoekopdrachten). Het voordeel ten opzichte van mystery-shopping is dat - omdat het om echte mensen en cases gaat - men ook de eigen DigiD of Mijn…..nl kan gebruiken.

Idealiter vullen we cjm aan met kwalitatieve diepteinterviews.

Meer weten?

Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Gerben Huijgen (053-4825034).

Detachering

I&O Research detacheert data-analisten en onderzoekers bij de overheid en bij zakelijke dienstverleners. Ons kandidatenbestand omvat junior-, medior- en seniormedewerkers die direct beschikbaar zijn. Wij bieden een flexibele en betaalbare oplossing wanneer u op zoek bent naar (tijdelijke) onderzoeks- of analysecapaciteit.

Voordelen van detachering

Detachering biedt de mogelijkheid om uw personeelsbestand flexibel in te richten. Met behulp van detachering kunt u werkzaamheden tijdig afronden die anders blijven liggen of ernstig vertragen. Detachering bespaart u tijd en kosten voor de werving van een geschikte kandidaat.

Voordelen van detacheren via I&O Research

Onderzoek en data-analyse is ons vak. I&O Research voert al zo’n 20 jaar onderzoek en data-analyse uit en kent het werkveld en daarmee de geschiktheidseisen. Bovendien kunnen gedetacheerden gebruik maken van de kennis die wij zelf in huis hebben.

Wat doen we voor u?

Op basis van een intake leveren we u cv’s van kandidaten die u kunt uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Pas wanneer u een kandidaat daadwerkelijk wilt inzetten, stellen wij een detacheringsvoorstel op met passend uurtarief. U kunt ook zelf een kandidaat voordragen. Wij bieden u dan een payroll oplossing aan.

Meer weten?

Voor informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Davinia Wilson, 020-3330673.
Zelf gedetacheerd worden via I&O Research? Stuur dan je cv naar Davinia Wilson.

Meten van klanttevredenheid

Wij meten tevredenheid met uw online en offline dienstverlening op verschillende manieren:


 • KTO's / enquêtes (multichannel)
 • Mysteryguestonderzoek
 • Customer journey mapping
 • Usability scan
 • Eyetracking
 • Single interviews / focusgroepen
 • Online communities

Advisering en consultancy

I&O Research is een uitstekende partner als het gaat om advisering. Daarbij kan het gaan om uiteenlopende onderwerpen zoals het ontwikkelen van innovatieve onderzoeksdesigns, vragenlijsten, onderzoeksprogramma’s, de organisatie van de onderzoeksfunctie en het faciliteren van creatieve processen over de implicaties van onderzoeksresultaten.