Over het onderzoek

App downloaden

U kunt de app “Sesamo” downloaden in de appstore. U ontvangt een mail met instructies en inloggegevens om de app te activeren.

Rittenregistratie

Vanaf het moment dat u uw locatievoorzieningen aanzet op uw telefoon wordt automatisch uw reisgedrag geregistreerd. Verder hoeft u hiervoor niets te doen! De registratie start automatisch en wordt ook automatisch stopgezet na 4 weken. Hiermee wordt informatie verzameld over het reisgedrag van gebruikers van de A58.

Vragenmodule

De app bevat ook een vragenmodule. U ontvang maximaal 4x per week enkele vragen over waarom u bijvoorbeeld voor een bepaald vervoermiddel of reisperiode heeft gekozen. Zo komen we ook wat te weten over het hoe en waarom van uw gemaakte reizen. U ontvangt automatisch een notificatie wanneer er vragen klaar staan in de app. Wanneer u op uw telefoon notificaties uit heeft staan ontvangt u geen melding, maar kunt u in de app checken of er vragen klaar staan.

Voordelen

 

 •  De app maakt voor u een overzicht van al uw gemaakte reizen.
 •  U ontvangt na deelname van 4 weken een beloning van €10,- te besteden bij bol.com
 •  Aan het eind van het onderzoek ontvangt u de resultaten in een overzichtelijke factsheet.

 

Welke data wordt er verzameld?

 • Begin- en eindtijd van elke verplaatsing;
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke trip (wegens privacy wordt de eerste en laatste 500 meter van uw reis eraf geknipt voor de analyse);
 • Gebruikte vervoerswijze van elke trip;
 • De antwoorden van de online vragenlijst (deze worden gekoppeld aan de gegevens uit de app).

Privacy

We realiseren ons dat het meedoen aan dit onderzoek vragen over privacy teweeg kunnen brengen. Uw privacy is gewaarborgd volgens de richtlijnen van de AVG, zo wordt bijvoorbeeld alle data geanonimiseerd zodat de gegevens niet meer tot u als persoon herleidbaar zijn. U kunt de privacy verklaring vinden onderaan deze pagina. 

Veel gestelde vragen

Wat is het doel van het onderzoek en wat houdt het in?

Innovatie speelt een belangrijke rol in het slimmer en duurzamer maken van de A58, net als kennis van huidige en toekomstige gebruikers. Wie zijn de gebruikers? Wat is hun profiel (reismotief, frequentie)? Wat zijn belangrijke redenen om tijdens spitstijden gebruik te maken van de A58? Hebben zij een alternatief voorhanden? Hoe kunnen we gebruikers eventueel verleiden tot ander gedrag? Deze vragen (en meer) zijn aanleiding geweest voor Rijkswaterstaat om samen met I&O Research en SmartwayZ.nl een onderzoek op te starten en gebruikers van de A58 en hun werkelijk gemeten reisgedrag nader te bestuderen.

Het meedoen gaat eenvoudig. De mensen die deel willen nemen aan het onderzoek krijgen gedurende het onderzoek toegang tot een speciaal ontwikkelde app voor reisonderzoek (de Sesamo app). Door in te loggen in deze app doet de deelnemer mee en worden op een volledig automatische manier gedurende een maand alle dagelijkse ritten van de deelnemer geregistreerd. Daarnaast vormt de app voor de deelnemer een dagelijkse reisdagboek. Op 13 oktober stopt de app automatisch met registreren. Tenzij u zelf eerder stopt door uit te loggen. Er wordt dan niets meer geregistreerd.

Wanneer loopt dit onderzoek?

Dit onderzoek loopt van 23 september tot en met 26 oktober. U kunt zich aanmelden tot en met 27 september. Nadat u zich aangemeld heeft en de app heeft geïnstalleerd gaat het onderzoek direct van start en worden uw ritten geregistreerd en ontvangt u maximaal 4 meldingen per week om een vraag te beantwoorden. Na vier weken stopt de app automatisch met het registreren en het sturen van meldingen. U kunt de app dan van uw telefoon verwijderen.

Is mijn telefoon geschikt voor de Sesamo app?

U heeft een smartphone nodig met Android 4.0.3 of hoger of een iPhone 4s met iOS 8.x of hoger. Uitgerust met Wifi en GPS voor het bepalen van uw positie en met een mobiel data-abonnement. De Sesamo-App werkt niet op een BlackBerry, Windows Phone of een tablet. Ook kan de app niet op meerdere mobiele toestellen tegelijk worden geïnstalleerd.

Hoe vind en download ik de Sesamo app?

De Sesamo App is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store. Open de Store en zoek op het woord 'Sesamo' (van App uitgever Mobidot). Installeer vervolgens de app op uw smartphone.

Hoe kan ik inloggen op de Sesamo app?

Nadat u de app uit de App store of Play Store heeft gedownload, kunt u zich registreren in de Sesamo app. Klik hiervoor op de knop “Meld je aan” en vul de activatiecode in die u per mail heeft ontvangen. Vervolgens kunt u in de app zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Het inloggen in de app is eenmalig. Hierna zal de app op de achtergrond blijven werken gedurende de meetperiode van het onderzoek hoeft niet uit te loggen, tenzij u wilt dat de app niet meer registreert. Wilt u tijdelijk dat er niet gemeten wordt? Gebruik dan de pauze functie in het menu van Sesamo. Wanneer u de mail met inloggegevens niet meer heeft en uw wachtwoord vergeten bent kunt u een mail sturen naar helpdesk@ioresearch.nl, zij zorgen dat u nieuwe gegevens ontvangt.

Ik kan niet inloggen want ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, gaat u naar Wachtwoord vergeten. U kunt daar een nieuw wachtwoord instellen.

Wat is de Sesamo app?

De Sesamo app is een gratis app uitgegeven door Mobidot B.V., waarmee uw verplaatsingen automatisch worden bijgehouden in de vorm van een dagoverzicht met ritten. De app registreert: vertrek- en aankomstlocatie, datum, vertrek- en aankomsttijd, soort vervoermiddel dat is gebruikt (fiets, auto, bus etc.), reistijd, aantal afgelegde kilometers, gevolgde route en waarschijnlijke doel van de rit. Met de Sesamo app kunt u eenvoudig al uw reizen laten registreren, terugzien en controleren en eventueel corrigeren ten behoeve van het onderzoek.

Kan ik het registreren door de app stoppen of pauzeren?

Ja, dat kan. Na het inloggen zal de registratie van verplaatsingen automatisch starten en blijven werken gedurende de meetperiode van het onderzoek. Indien u wilt dat de app niet meer registreert kunt u uitloggen. U zult dan opnieuw moeten inloggen om een bijdrage aan het onderzoek te leveren. Uiteraard registreert de app ook niet als de telefoon uit staat en begint de app (automatisch) pas weer zodra u de telefoon weer opstart. Wilt u tijdelijk niet dat er gemeten wordt? Gebruik dan de pauzefunctie in het menu van Sesamo.

Hoe zet ik de GPS op mijn telefoon aan?

Het is belangrijk voor een goede werking van de app, dat de GPS functie van de telefoon aan staat en dat de app toegang heeft tot de GPS. GPS kunt u aan zeten via de telefooninstellingen. Bij een iPhone volgt u: (1) instellingen, (2) privacy, (3) locatievoorzieningen op Aan zetten, (4) Sesamo app op Aan zetten. Heeft u een Android telefoon, dan volgt u: (1) Menu, (2) Instellingen, (3) Locatieservices (onder Persoonlijk).

Kan ik GPS tijdelijk uitzetten?

Het beste is als uw GPS gedurende het onderzoek aanstaat. De app is zo gemaakt dat de GPS alleen wordt gebruikt als u reist. Zo wordt de batterij optimaal gespaard. Het kan zijn dat uw GPS toch tijdelijk wilt uitzetten. De kans is dan wel groot dat u later vergeet GPS weer aan te zetten. Daarom is in de Sesamo app in het menu de optie "Meting pauzeren" beschikbaar, waarin u kunt aangeven of u de meting tijdelijk voor 1, 3 of 8 uur wilt stoppen. GPS staat dan tijdelijk ook uit. Na de pauzeertijd start de registratie van uw ritten weer automatisch.

Waarom moet ik wifi en GPS aan hebben staan tijdens het meten?

De Sesamo app gebruikt naast GPS ook de andere sensoren van uw telefoon om zo efficiënt en zo nauwkeurig mogelijk te bepalen hoe u reist. Dus ook wifi is belangrijk om aan te hebben staan op uw telefoon.

Is de batterij van mijn telefoon bij gebruik van de Sesamo app sneller leeg?

De Sesamo app werkt met sensoren in de telefoon, waaronder GPS. Hierdoor gebruikt de app extra stroom tijdens uw ritten. Dit is helaas niet te vermijden. De Sesamo app is echter zo ontworpen dat de sensoren alleen worden gebruikt wanneer nodig. Zoals tijdens een verplaatsing. Reist u niet, dan verbruikt de app bijna geen stroom. De app is zo gemaakt dat u in principe een volledige dag uw telefoon kunt gebruiken zoals u gewend bent, terwijl uw reisgedrag toch goed wordt geregistreerd. Reist u veel (meer dan 4 uur per dag)? Neem dan een oplader mee om de batterij eventueel tussentijds op te laden. Sowieso raden wij aan om de telefoon thuis op te laden, zodat u met een volle batterij de dag begint.

Heb ik voor de Sesamo app een data-abonnement van mijn provider nodig?

Ja. Om uw ritten goed te kunnen verwerken, zoekt de Sesamo app regelmatig contact met de database van Mobidot. Hiervoor is een dataverbinding nodig. Daar waar geen wifi verbinding mogelijk is, zal via uw provider verbinding moeten worden gemaakt. Daarvoor heeft u een data-abonnement nodig.

Verbruikt de Sesamo app extra data?

Ja, maar heel beperkt. Minder dan 1 Mb per dag. U heeft voor het verzenden van de gegevens en het snel kunnen lokaliseren van uw telefoon een dataverbinding nodig.

Hoe werkt de registratie van mijn gemaakte ritten via de Sesamo app?

U hoeft Sesamo na de eerste keer inloggen niet aan of uit te zetten. De Sesamo app herkent op basis van de sensoren in de Smartphone (waaronder GPS) uw ritten. Uw ritten verschijnen dan ook automatisch op uw app. GPS en wifi zijn noodzakelijk voor het nauwkeurig kunnen registreren van de ritten en moeten dan ook Aan staan. Een internetverbinding via wifi of mobiele data is nodig om uw ritten door te kunnen sturen naar de database voor verdere verwerking.

Ritten verschijnen gewoonlijk automatisch na een rit binnen een uur op de app, zichtbaar in het dag-overzicht. Dat kan in voorkomende gevallen wat langer duren, bijv. bij een slechte Internetverbinding. U kunt het dag-overzicht ook handmatig verversen door het toepassen van ‘pull to refresh’ binnen de app. Dit doet u door in de app bij het dag-overzicht uw vinger over het beeldscherm naar beneden te trekken. Hierdoor wordt de app ververst met de laatst beschikbare gegevens en ziet u uw ritten.

De Sesamo app is zo gemaakt dat het, zo goed mogelijk, uw gebruikte vervoermiddel en doel van uw rit automatisch invult. Bovendien leert de app van uw verplaatsingsgedrag. Soms worden ritten door het systeem dan ook later op de dag nog gecorrigeerd. Per rit kan u, zo nodig of zo gewenst, het vervoermiddel of het doel van de rit zelf aanpassen (bijvoorbeeld als u de rit niet met de bus, maar met de e-bike hebt gemaakt). Het systeem leert van uw correcties. Dat werkt het beste wanneer u bij elke rit eventuele fouten corrigeert.

Om fouten te corrigeren tikt u op de betreffende rit, kiest u vervolgens het potloodje rechtsonder en corrigeert u de fouten. Druk vervolgens rechtsboven op opslaan. Het beste kunt u correcties aanbrengen aan het eind van de dag of via terugblikken op de vorige dag.

Waarom herkent de Sesamo app soms niet de juiste plaats of route?

De Sesamo app gebruikt de nieuwste technologie en kennis om automatisch uw ritten te registreren. De app moet echter balanceren tussen nauwkeurigheid van registreren en batterijverbruik. Hierdoor kan het voorkomen dat (delen van) de route tussen gemeten punten verkeerd wordt ingevuld. Of dat een plek vlak bij uw werkelijke einddoel als bestemming wordt aangezien. U kunt zelf, wanneer het niet klopt, deze bestemming corrigeren of een andere naam geven.

Waarom herkent de Sesamo app soms niet het juiste gebruikte vervoermiddel?

De Sesamo app gebruikt de nieuwste technologie en kennis om automatisch uw ritten te registreren. Soms lukt dat niet of lijken meerdere mogelijkheden even waarschijnlijk. De app kan hierdoor verkeerd kiezen. U kunt zelf het aangegeven vervoermiddel corrigeren, wanneer het niet klopt. De Sesamo app leert van uw correcties. Een volgende keer is de kans groter dat Sesamo wel tot de juiste keuze komt.

Ik zie mijn rit niet verschijnen. Hoe kan dat?

Er zit vaak enige vertraging in het verwerken van de ritten. In de regel is binnen één uur een rit verwerkt en wordt deze automatisch in het dag-overzicht zichtbaar. U kunt het dag-overzicht ook handmatig verversen door het toepassen van ‘pull to refresh’ binnen de app. Dit doet u door in de app bij het dag-overzicht juw vinger over het beeldscherm naar beneden te trekken. Hierdoor wordt de app ververst met de laatst beschikbare gegevens en ziet u al uw gemaakte ritten. Is de rit na een dag nog steeds niet zichtbaar? Dan is deze helaas niet automatisch geregistreerd.

De Sesamo app heeft mijn rit niet geregistreerd. Wat moet ik nu doen?

De Sesamo app is en blijft een technologisch hulpmiddel. Het kan gebeuren dat de app soms een rit mist en niet registreert. Bijvoorbeeld bij heel korte ritten kan Sesamo onnauwkeuriger zijn of wordt de rit zelfs gemist. Ook kan een rit worden gemist doordat bijvoorbeeld de batterij leeg is, of de telefoon is vergeten mee te nemen.

De Sesamo app registreert veel van mijn ritten niet. Hoe kan dat?

Bij een goede werking van de Sesamo app worden alleen incidenteel ritten gemist. Komt dit vaker voor dan is er een andere oorzaak. Dubbel klik op de homeknop van uw telefoon. Swype de Sesamo app weg (wegslepen over het touchscreen). Open daarna de Sesamo app opnieuw. Controleer ook of u een zogenaamde powermanager gebruikt op uw mobiel. Deze powermanager kan er voor zorgen dat de Sesamo app geblokkeerd wordt in haar werking. U zult dan Sesamo moeten toevoegen in de ‘whitelist’ van apps die mogen meten op de telefoon.

Ik wil niet langer deelnemen aan het onderzoek. Hoe kan ik mij afmelden?

Wat jammer dat u wilt stoppen met deelname aan dit onderzoek. U kunt zich afmelden door een mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl. Vergeet niet om na het afmelden, de Sesamo app te verwijderen van uw telefoon. Heeft u technische vragen over het gebruik van de Sesamo app? Stuur dan een mailtje naar helpdesk@ioresearch.nl

Wilt u niet langer aan het onderzoek deelnemen?

Verwijder de Sesamo app van uw telefoon. Wilt u dat uw data wordt verwijderd en dus niet voor het onderzoek gebruikt wordt, stuur dan een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl. Uw account, inclusief alle meetgegevens, wordt dan verwijderd.

Privacy statement

Dataverzameling via de app

Via de app worden uw locatiegegevens bijgehouden en geregistreerd. Dit gebeurt erg nauwkeurig. Daarnaast heeft de app een ‘volgend’ karakter, gedurende een periode van 4 weken worden al uw bewegingen bijgehouden. Dit detailniveau is nodig voor een zuivere meting maar is voor de verdere verwerking niet noodzakelijk. Om Rijkswaterstaat zinvolle input te geven over het reisgedrag van A58 gebruikers, hebben we voldoende aan geanonimiseerde en geaggregeerde data. We willen bijvoorbeeld uitspraken doen over de spreiding van ritten tussen bepaalde woonplaatsen gedurende de dag of week, of uitgesplitst naar reismotieven.

Wij ontvangen van Mobidot dan ook gegevens die op 200 meter nauwkeurig zijn, zodat we deze niet kunnen herleiden naar individuele gegevens. Mobidot verwijdert alle data binnen de straal van 200 meter nadat deze aan ons zijn opgeleverd.

Verkorte privacyverklaring

“Reisonderzoek” is een dienst van een projectgroep die bestaat uit Rijkswaterstaat, I&O Research BV en SmartwayZ.nl. De “Reisonderzoek”-app, genaamd Sesamo is ontwikkeld door Mobidot BV en wordt gebruikt door de projectgroep voor het onderzoek.  “Reisonderzoek” is een onderzoek naar reisgedrag, naar reismotief, en beleving van de reis. De “Reisonderzoek”-app verzamelt via uw smartphone gegevens over uw verplaatsingen en stelt tussentijds enkele vragen over het reismotief en over de beleving, om zo beter inzicht te krijgen in waarom mensen reizen zoals ze reizen en ook hoe tevreden ze zijn over het beheer van de route die ze hebben afgelegd. Aan het eind van de deelname periode van 4 weken volgt een beloning in de vorm van een tegoedbon.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn privacygevoelig. Omdat wij gegevensbescherming en uw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens. Om de “Reisonderzoek”-app te kunnen gebruiken dien uakkoord te gaan met deze privacyverklaring en de app toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens.

De belangrijkste punten:

 1. U heeft altijd zeggenschap over uw verstrekte of gemeten persoonlijke gegevens.
 2. U kunt u aanmelden voor de “Sesamo” app via het invullen van het aanmeldformulier wat u per mail heeft ontvangen. U kunt de “Reisonderzoek”-app alleen gebruiken via een verkregen deelnemersaccount op basis van het door uw opgegeven e-mailadres.
 3. De toepassing en gebruik van uw locatiegegevens heeft als doel om uw reisgedrag in kaart te brengen en hier vragen over te kunnen stellen met betrekking tot reismotief en reisbeleving. Hiervoor is Rijkswaterstaat opdrachtgever. I&O Research zal de gemeten data analyseren voor dit doel. Mobidot verzameld alle gegevens via de app.
 4. De uitkomsten van het onderzoek zullen alleen in geanonimiseerde vorm door I&O Research worden verwerkt, en door Rijkswaterstaat en SmartwayZ.nl worden gebruikt. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De gegevens kunnen niet door controlerende instanties gebruikt worden voor de beoordeling van uw gedrag in het verkeer.
 5. Tijdens het gebruik van “Reisonderzoek” verzamelen we loggegevens, zoals het door u gebruikte model smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
 6. Als u contact opneemt met de servicedesk dan worden de door uw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden.
 7. U heeft het recht om alle gegevens, die over zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u aangeven deze te wijzigen.
 8. U heeft altijd zeggenschap over de door u verstrekte of de gemeten gegevens. Indien u wilt dat uw deelnemersaccount wordt beëindigd kunt u contact opnemen met helpdesk@ioresearch.nl en zullen al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd van de systemen.
 9. Wij hebben een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit, via helpdesk@ioresearch.nl, kenbaar maken.

Volledige privacyverklaring

Privacy verklaring Reisonderzoek A58

Inleiding

Deze privacy verklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens van de respondenten die deelnemen aan het Reisonderzoek A58.

Rijkswaterstaat en I&O Research BV spannen zich in om op een zorgvuldige en rechtmatige manier om te gaan met persoonsgegevens van deelnemers aan het reisonderzoek. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder geven we aan wat we doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister van IenW is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Het ministerie van IenW heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De FG is te bereiken op het volgend e-mail adres: fg@minienm.nl.

Het ministerie van IenW is gevestigd aan:

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag.

 

Het postadres is

Postbus 20906

2500 EX Den Haag.

 

I&O Research is een maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau.

I&O Research heeft twee Functionarissen Gegevensbescherming aangesteld. Deze zijn verantwoordelijk voor de naleving van privacy-aspecten binnen de organisatie. De Functionarissen Gegevensbescherming zijn Dhr. D. Breukel en Mevr. E. Hilhorst. Zij zijn bereikbaar via kwaliteit@ioresearch.nl voor al uw vragen en verzoeken op het gebied van privacy en gegevensbescherming bij en door I&O Research.

 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u terecht bij I&O Research

I&O Research

Zuiderval 70

Postbus 563

7500 AN Enschede

Telefoonnummer: (053) 200 52 00

E-mail: info@ioresearch.nl

Website: https://www.ioresearch.nl

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

In dit project wordt reisgedrag gekoppeld met vragen over reismotief en over de beleving van de reis om zo te achterhalen ‘wie’ er op de A58 reist, wanneer, en waarom. Het doel is niet om op individueel niveau te weten wie een reiziger is, maar er zullen reizigersprofielen worden opgesteld aan de hand van persoonskenmerken en reisgedrag, om zo een algemeen beeld te krijgen wie de reiziger is en hoe deze zich verplaatst. Het onderzoeksresultaat is een onomkeerbaar geanonimiseerd databestand en rapportage.

 

Aanmelden en deelnemen aan onderzoek

U wordt uitgenodigd per e-mail voor deelname aan het onderzoek. U kunt zichzelf vervolgens aanmelden via een unieke link die u per e-mail heeft ontvangen. Via een online vragenlijst wordt er vervolgens naar bepaalde persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werksituatie, huishoudsamenstelling en huishoudgrootte) gevraagd. Hierbij wordt uw toestemming gevraagd of u deze gegevens met het onderzoek wil delen.

 

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Begin-en eindtijd van elke rit, begin-en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit, afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid, vervoersmiddel bij elke rit, waarschijnlijke doel van de rit, vaak bezochte plaatsen, veel gekozen routes, onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen, schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit, weercondities tijdens de rit, reismotief en beleving (meerkeuze of open vragen).Respondenten worden verzocht om in open vragen géén privacygevoelige informatie op te nemen zoals ziekenhuisbezoek of kerkbezoek of andere extra gevoelige informatie.

 

We vragen om uw e-mailadres zodat I&O Research met u kan communiceren over het onderzoek. De persoonskenmerken en de ritgegevens en reismotief- en beleving hebben we nodig voor het uitvoeren van het onderzoek: Voor Rijkswaterstaat is dit het verkrijgen van inzicht in het gedrag en de reisbeleving van de weggebruiker met als uiteindelijk doel het nemen van efficiënte en effectieve maatregelen om de doorstroming op de A58 te verbeteren.  

De grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is: toestemming. Wij vragen zowel toestemming voor het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van Rijkswaterstaat als een toestemming voor het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van I&O Research.  De toestemming kan ieder moment weer worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar de helpdesk van I&O Research. De persoonsgegevens worden zo snel mogelijk verwijderd na afronding van het veldwerk, met een maximale bewaartermijn van één maand.

Downloaden en gebruik app

Nadat u zich heeft aangemeld voor het onderzoek, kunt u de Sesamo-app van Mobidot B.V. downloaden. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u de app download en gebruikt (in aanvulling op de eerdergenoemde persoonsgegevens): Gebruikersnaam (e-mailadres), deelnemersnaam, GPS-data, Wifi-data, versnellingsmeter, IP-adres, Mac-adres, telefoontype, besturingssysteem. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en functioneren van de app. Voor het downloaden van de app vragen wij uw toestemming. In de app wordt u gevraagd om toestemming om toegang te geven tot uw GPS locatiegegevens.

Helpdesk

Mochten er gedurende het onderzoek vragen, opmerkingen, of klachten zijn, of mocht de app niet naar behoren functioneren of is er hulp nodig bij gebruik, dan kan er contact worden opgenomen met de helpdesk van I&O Research. Dit kan per mail maar ook per telefoon. De volgende persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, vragen en antwoorden, aantekeningen en datum/tijdstip contact) kunnen dan worden verwerkt. Deze gegevens kunnen nodig zijn om uw vraag af te handelen. Deze vragen/reacties bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden daarna. Dit om eventuele vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden.

Verwerking van verzamelde informatie

De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden gekoppeld aan de data die tijdens het veldwerk worden verzameld via de app die u op de telefoon heeft gedownload. Uw telefoon meet via de WIFI en GPS locatiefunctie al uw verplaatsingen. Van deze verplaatsingen wordt 500 meter aan het begin en einde van de gemeten routes afgeknipt. Na afloop van het veldwerk worden uw persoonsgegevens zoals uw gebruikersnaam en e-mailadres verwijderd zodat uw privacy wordt gewaarborgd. Hierdoor zijn de gegevens na afronding van het veldwerk niet meer direct herleidbaar naar u als individueel persoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

In de app wordt er een geautomatiseerde schatting gemaakt wat het gebruikte vervoermiddel is wat is gebruikt, en wat het waarschijnlijke doel van de rit is geweest. Deze schattingen kunt u  naderhand handmatig in de app aanpassen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De app is ontwikkeld en wordt beheerd door Mobidot. Mobidot verwerkt ten behoeve van Rijkswaterstaat en I&O Research de persoonsgegevens via de app.

Mobidot b.v.

Hengelosestraat 511

7521 AG Enschede

www.mobidot.nl

Kvk nummer: 57131422

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw eenmaal gegeven toestemming in te trekken door een e-mail te sturen onder vermelding van het onderzoek en uw naam naar de helpdesk van I&O Research. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Als u uw persoonsgegevens in wil zien, corrigeren of bezwaar  wil maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, de verwerking te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw verzoek indienen door een e-mail te sturen aan helpdesk@ioresearch.nl voorzien van:

 • uw naam
 • omschrijving van uw verzoek
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Wij vragen u daarbij om het BSN nummer en de pasfoto op de kopie van uw ID-bewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig. Met behulp van de KopieID app kunt u een foto maken waarbij u het BSN nummer en de pasfoto onzichtbaar kunt maken.

We streven er naar om binnen een maand te reageren op uw verzoek.

Heeft u nog andere vragen over uw persoonsgegevens of over deze privacy verklaring, neem dan contact op met de privacy coördinator van I&O Research via e-mail: helpdesk@ioresearch.nl. Indien u een klacht heeft kunt u die ook indienen bij de privacy coördinator. U heeft ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

Wanneer de inhoud van deze privacy verklaring verandert, dan zullen wij u via de website www.ioresearch.nl hierop attenderen.

Versie: 19-9-2019

 

Voldoet de Sesamo app aan de AVG eisen?

Ja. De Sesamo app werkt met een zogenoemde "opt in", waarbij u toestemming geeft voor het verwerken van uw verplaatsingsdata voor dit specifieke onderzoek. De verplaatsingsdata worden in opdracht van Rijkswaterstaat (‘verantwoordelijk’) door I&O Research (‘Verwerker’) verzameld door Mobidot (‘sub-verwerker’). Mobidot heeft als dataverwerkingsspecialist alle noodzakelijke technische, procesmatige en organisatorische maatregelen getroffen om de data van de deelnemers aan dit onderzoek te beschermen en de privacy te waarborgen. Deelnemers kunnen daardoor erop vertrouwen dat op een correcte manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zo worden bijvoorbeeld alle data in het onderzoek op een veilige, afgeschermde manier bewaard in een Nederlands datacenter en niet met derden buiten het onderzoek gedeeld. U heeft daarnaast altijd het recht om de over uw verzamelde gegevens in te zien, deze te laten aanpassen of te laten verwijderen.

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op via helpdesk@ioresearch.nl. Wilt u hierbij aangeven dat uw vraag over het "reisonderzoek A58"gaat?