Wie zijn we?

I&O Research is een maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau, waar talent de ruimte krijgt zich te ontplooien. Samen met onze klanten streven wij naar het beste resultaat.

Het is onze missie bij te dragen aan beter onderbouwde beslissingen van onze klanten door onderzoek en advies.  

Onze expertisegebieden

 • Economie & Ruimte
 • Burger & Bestuur
 • Verkeer & Vervoer
 • Werk, Zorg & Jongeren
 • Kennis & Wetenschap
 • Veiligheid & Leefbaarheid
 • Opinie & Politiek
Lees meer

Onze klanten

Wij leveren onderzoek en advies aan overheid en non-profitorganisaties. Dat zijn onder andere:

 • Rijksoverheid (ministeries)
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Uitvoeringsorganisaties/ZBO’s
 • NGO’s
 • Lokale rekenkamers
 • Universiteiten/kennisinstituten
 • Vervoerbedrijven / infra
 • Media
 • Retail

In de overheidssector behoort I&O Research tot de top drie van Nederlandse (markt)onderzoeksbureaus (verenigd in de Marktonderzoek Associatie, MOA).

Lees meer

Onze kernwaarden

 • Trots
 • Onafhankelijk
 • Betrouwbaar
 • Proactief
 • Loyaal
Lees meer

Onze diensten

Wij leveren uiteenlopende diensten:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Communicatieonderzoek
 • Klant-/Burgerpanels
 • Koopstromenonderzoek
 • Beleidsevaluaties
 • Opinieonderzoek
 • Kwalitatief onderzoek
 • Detachering
Lees meer

I&O Research is een fullservice onderzoeksbureau, we beschikken over alle gangbare veldwerkinstrumenten, van face-to-face, telefonisch, schriftelijk  tot online veldwerk. We hebben een online access panel
– het I&O Research Panel – met meer dan 20.000 respondenten.

We kunnen het complete onderzoeks- en adviestraject voor u uitvoeren of alleen de uitvoering van de dataverzameling.

Kwaliteitsstandaarden

I&O Research is een van de weinige onderzoeksbureaus die vier internationaal erkende kwaliteitsstandaarden mag voeren: ISO 9001 voor de bedrijfsvoering, ISO 20252 voor beheersing van het proces van marktonderzoek, ISO 26362 voor panelbeheer en sinds 31 mei 2017 ook ISO 27001 voor informatiebeveiliging.

I&O Research is lid van de Marktonderzoek Associatie (MOA), de Keurmerkgroep van MOA, de Vereniging van Beleidsonderzoekbureaus (VBO) en van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Wij onderschrijven de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderschrijven wij de Integriteitscode voor Statistisch en Analytics Onderzoek van MOA/VBO/VSO. Wij werken volgens de Gouden Standaard van het CBS.

Referenties

I&O Research is trots op de samenwerking met haar klanten een streeft naar 100% tevredenheid. Lees hieronder wat zij over ons zeggen.

 • I&O heeft in 2013 opnieuw een belangrijk deel van het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Over alle aspecten van de samenwerking ben ik enorm tevreden. I&O werkt met oog voor de klant op basis van een brede expertise en zonder koude drukte.

  Dick Meuldijk 
  Hoofd bureau Veiligheidsmonitor

 • Wat ik waardeer in de samenwerking met I&O Research is de kennis en ervaring die zij meebrengen, de kwaliteit van het werk, de klant- en servicegerichte houding, het meedenken, evt. vragen worden snel beantwoord. Als opdrachtgever weet ik dat de uit te voeren taak bij hen in goede handen is.

  Rita Bakker
  Werkgelegenheidsregister Haaglanden

 • I&O Research is goed in het scherp maken van de onderzoeksvragen en denkt goed mee in het uitvoeringstraject. Wat ik zelf erg prettig vind, is dat er ook altijd tijd is om de resultaten te bespreken en in een breder perspectief te zetten. Het zorgvuldige onderzoek naar effecten van en wensen voor de zondagopenstelling heeft uiteindelijk bijgedragen aan een soepel besluitvormingstraject richting een nieuwe winkeltijdenverordening.

  Karin Ligthart
  Gemeente Enschede

 • I&O Research is een prettige opdrachtnemer om mee samen te werken. Door hun meedenkende houding en hun flexibele opstelling, wordt het beste resultaat bereikt.

  Patrick Sevarts
  Rijkswaterstaat